Zandmotor monitoring langs Nederlandse kust

Voor behoud van de Nederlandse kustlijn worden stranden en kustgebieden om de vijf jaar met zand gevoed. Deze vorm van onderhoud is kostbaar en kan de kustecosystemen schaden. Het concept van de Zandmotor is een voorbeeld van ‘Building with Nature’. Hierbij vindt onderhoud plaats door natuurlijke processen te gebruiken bij het ontwikkelen en onderhouden van de kustlijn.  

Bouwen met de natuur

Voor de kust van Zuid-Holland is in een pilotproject een grote hoeveelheid zand afgezet waardoor een schiereiland van 100 hectare is ontstaan. Door stromingen van de zee en door de wind zal het zand de komende jaren over een kustlijn van 20 kilometer worden herverdeeld. Een consortium onder leiding van Witteveen+Bos voert een monitoringsprogramma van geomorfologische en ecologische processen uit gericht op de herverdeling van zand. De gegevens zullen op grote schaal inzicht geven in de ecologische processen langs de kustlijn.

Meer informatie?

<>