Rivierwaterbouw

Van neerslag tot afvoer

Rivieren vormen wereldwijd een essentieel onderdeel van ons ecosysteem. Ze zorgen voor waterafvoer en waterbeschikbaarheid, bieden drinkwater en voeding aan mens en dier en maken vismigratie mogelijk. Daarnaast vormen ze een belangrijk onderdeel van ons transportsysteem over water en bieden ze een prettige omgeving om te recreëren.

Binnen Witteveen+Bos modelleren en ontwerpen we ingrepen in ons rivierensysteem om de veiligheid tegen hoogwater, biodiversiteit en transportcapaciteit te vergroten. De ingrepen die we ontwerpen zijn divers, zoals kribben, langsdammen, sluizen, stuwen en nevengeulen. We werken nauw samen met onze klanten om oplossingen te vinden die passen bij hun specifieke behoeften. Witteveen+Bos heeft daarbij bewezen een betrouwbare partner te zijn in alle fasen; van projectontwikkeling tot ontwerp, uitvoering en oplevering.

Integraal ontwerpproces

Binnen onze projecten volgen we altijd een integrale aanpak. Een rivier kent immers vele gebiedsgebruikers en eventuele ingrepen hebben effecten op verschillende systemen. Ons integrale ontwerpproces kent meerdere cycli. De belangrijkste stap betreft het uitvoeren van de systeemanalyses, zoals: ecologie, morfologie (bodemerosie en sedimentatie), hoogwaterveiligheid, scheepvaart en recreatie.

Per systeem worden de problemen, doelen en functies vastgesteld, waarbij we ook de consequenties in beeld brengen van klimaatveranderingen op de lange termijn, zoals grotere rivierafvoeren, extremere regenval en langere perioden van droogte en hitte. Als de opgave bekend is, ontwerpen we maatregelen met onze duurzame ontwerpprincipes. De effecten van de maatregelen op de verschillende systemen worden vervolgens in beeld gebracht en afgewogen.

Meer informatie

<>