Geotechniek

Fundamenteel startpunt

Geotechniek is de toegepaste wetenschap gericht op het bouwen in, op en met grond. Met de vakgebieden grondmechanica en funderingstechnieken vormt geotechniek een integraal onderdeel van vrijwel al onze infrastructurele en waterbouwkundige projecten. Door het variabele karakter van de ondergrond staan het uitwerken van projectspecifieke, slimme oplossingen en ook het denken in geotechnische risico's en bijbehorende risicobeheersing centraal in ons handelen. 

De geotechnische en geologische specialisten van Witteveen+Bos ondersteunen een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers in binnen- en buitenland met integrale adviezen voor uiteenlopende projecten. Denk daarbij aan (semi-)overheden, projectontwikkelaars, havenbedrijven en aannemers.

Voorbeelden van het type projecten waaraan wij werken zijn bouwkuip- en funderingsontwerpen, kademuren en andere grondkerende constructies, landaanwinningen, waterkeringen, het bouwrijp maken van terreinen, ophogingsadviezen voor infrastructuur, geothermie en aardbevingsanalyses. Onze specialisten worden ingezet in elke fase van een project: vanaf initiatie (geologische quick-scans, opstellen en begeleiden grondonderzoek), tijdens de voorbereiding (interpretatie grondonderzoek, geotechnische ontwerpen) en tijdens realisatie (monitoring, site-engineering).

Naast onze geotechnische inbreng in projecten zijn wij betrokken bij diverse onderzoeksprogramma’s en voeren we veel fundamenteel onderzoek binnen het vakgebied uit. Voorbeelden zijn de begeleiding en interpretatie van full-scale belastingsproeven (palen, ankers, kademuren, dijken) en bureaustudies naar fundamenteel grondgedrag (zoals rekafhankelijke sterkte, parameter correlaties). Deze kennis wordt door onze specialisten ingebracht in verscheidene commissies voor het opstellen van (inter-)nationale normen en richtlijnen. Bovendien gebruiken wij de combinatie van geotechnische kennis met kennis van programmeren om slimme automatiseringstooling te ontwikkelen, waardoor we reproducerend werk snel en effectief uit kunnen voeren.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers