Versterken Markermeerdijken

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken het Rijk en de waterschappen intensief samen om waterkeringen weer op orde te krijgen. Met het nieuwe ontwerpinstrumentarium zijn methodes ontwikkeld om primaire waterkeringen te laten voldoen aan nieuwe wettelijke veiligheidseisen die per 1 januari 2017 zijn ingegaan.

Deze nieuwe normering is in 2016 al toegepast bij de dijkversterking Markermeerdijken. Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet aan de veiligheidseisen. Samen met partners en omwonenden heeft Witteveen+Bos gezocht naar een oplossing op maat, waarbij naast input van omwonenden, ook aspecten als cultuurhistorie en flora en fauna zijn meegenomen. Deze samenwerking heeft geleid tot vele innovaties, waaronder de Dijken op Veen-methode en het Oeverdijk-concept.

Meer informatie?

<>