Brede ervaring op vlak van hernieuwbare offshore-energie

Witteveen+Bos richtte in 2020 een Community of Practice (CoP) op om intern competenties en kennis m.b.t. de realisatie van offshore-energie projecten te bundelen.

Met deze CoP beogen we de strategie en coördinatie tussen onze verschillende Product-Markt Combinaties (PMC's), die ervaring hebben op vlak van hernieuwbare offshore energie, te optimaliseren. We zijn er immers van overtuigd dat we door ervaring en kennis te delen, onze klanten betere integrale oplossingen kunnen bieden en zo de bestaande markt nog beter kunnen bedienen. Dit voor alle facetten van de volledige levenscyclus van een offshore energie project.

Duurzame ontwerpprincipes staan voorop

Witteveen+Bos streeft naar het ontwikkelen van veerkrachtige, duurzame en kosteneffectieve projecten, die een positieve impact hebben op het milieu en de omgeving. Om deze doelen te bereiken, combineren we onze ervaring met onze zeven Duurzame Ontwerp Principes.

 

 

 

 

Interdisciplinair team

Als internationale en onafhankelijke consultant hebben wij ruime ervaring in het ondersteunen van projectontwikkelaars, overheden, netbeheerders en aannemers m.b.t. het bepalen van hun strategie, het uitvoeren van (duurzame) projecten en het optimaliseren van ontwerpoplossingen.

Daarom bestaat ons interdisciplinaire offshore team uit meer dan 35 academische professionals, die samen reeds meer dan 70 projecten over de hele wereld realiseerden. Nu de energietransitie boomt, leek het ons het juiste moment om deze mensen te verenigen.

Benieuwd hoe we elkaar kunnen versterken?

Witteveen+Bos medewerker Stefan de Roos

Stefan De Roos

Gedelegeerd bestuurder Witteveen+Bos Belgium N.V.

Koen Haans

PMC-leider Energietransitie