Wijk van de Toekomst

Met het programma Wijk van de Toekomst richt Gelderland zich op het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande Gelderse woonwijken. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar manieren om de wijken aardgasvrij te maken. Witteveen+Bos is onderdeel van het ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst. Met dit team begeleiden wij wijkteams bij het nadenken over de wijze waarop zij invulling kunnen geven aan de energietransitie. We brengen hierbij onze technische kennis en expertise in en adviseren over de wijze waarop groepen bewoners op een zo betaalbaar mogelijke wijze invulling kunnen geven aan hun wensen.

Met de omgeving wordt gezocht naar betaalbare mogelijkheden om samen energie te besparen en warmte duurzaam op te wekken. Het verduurzamen en aardgasvrij maken van wijken kan ingrijpend zijn. Door de samenwerking aan te gaan met bewoners, wijk- of dorpsraden, gemeente, netbeheerder en/of woningcorporatie ontstaan initiatieven vanuit de samenleving en draagvlak voor de transitie.

Invulling geven aan het Energieakkoord

De Provincie Gelderland wil samen met deelnemers van het energieakkoord, zoals gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en bedrijfsleven, wijkbewoners enthousiasmeren om gezamenlijk aardgasvrij te worden. Zo wordt invulling gegeven aan het Energieakkoord en ontstaat initiatief en draagvlak in de samenleving.

Vogelvlucht

De Waal die door Nijmegen stroomt

Meer Informatie

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>