Brussels Airport investeert in hernieuwbare energie

Brussels Airport wordt gedeeltelijk zelfvoorzienend, dankzij investeringen in de opwekking van hernieuwbare energie. Het bedrijf stelt Witteveen+Bos aan voor het ontwerp en de opvolging van de oplevering van een zonne-energiepark. Dit specifiek op een ongebruikt perceel (25L) op het luchthaventerrein van Brussels Airport. De geproduceerde groene stroom wordt via het gesloten distributienet van Brussels Airport gebruikt voor de luchthavenactiviteiten.

Ontwerp optimaal afgestemd op luchtverkeer en -verkeersleiding

Het ontwerp en de locatie van de installatie moesten zorgvuldig worden gekozen om interferentie met het luchtverkeer en de luchtverkeersleiding op de grond uit te sluiten. Zo werden de zonnepanelen met een totale capaciteit van 1,2 MWp laag bij de grond geplaatst. Daarnaast voerden we een reflectiestudie uit om de effecten van het licht op radarsystemen te kunnen beoordelen.

Uitgebreid advies met als doel maximaal rendement

In functie van het optimale ontwerp en rekening houdend met alle randvoorwaarden, berekenden we de financiële haalbaarheid van het project. Dit bestond uit fotovoltaïsche installaties, elektrische systemen en de netaansluiting. Het doel: maximaal energetisch en financieel rendement behalen.

Bovendien bereidden we voor Brussels Airport alle vereiste vergunningsaanvragen voor. Eens deze toegekend werden, stelden we vervolgens de aanbestedingsdocumenten op, beoordeelden we de offertes van leveranciers en ondersteunden hen we tijdens de contractfase. Maar ook de begeleiding van uit te voeren werkzaamheden namen we voor onze rekening. Dit tot en met de oplevering van het zonnepark.

Brussels Airport wekt zelfstandig hernieuwbare energie op

Dankzij het 25L Solar Park is een ongebruikt perceel op een rendabele en verantwoorde manier gevaloriseerd. De bouw van het zonnepark helpt Brussels Airport bij het realiseren van haar doelstelling inzake hernieuwbare energie.

Heb je ambities om te investeren in hernieuwbare energie? Laten we bekijken hoe we deze ambities samen kunnen realiseren.

Meer weten?

<>
<>