Duurzame energie

Maatwerk tussen techniek, leefomgeving en stakeholders

Het energielandschap ondergaat een ingrijpende transitie. De omschakeling van fossiele naar niet-fossiele energiebronnen zal de komende decennia in beslag nemen. Het inpassen van groene energiebronnen (zoals zonne- en windenergie) en aanverwante technieken heeft serieuze impact op onze leefomgeving. Voor een succesvolle en breed gedragen energietransitie is afstemming en maatwerk de sleutel.

Als alternatief voor fossiele energie is een groeiend scala aan technieken beschikbaar. Zonne- en windparken (op land en op zee) lopen voorop, maar ook warmte- en koudenetten, smart thermal grids, geothermie en stroom uit waterstof worden in straf tempo toegevoegd aan de mogelijkheden.

Maatwerk

De energietransitie biedt veel kansen, maar vraagt ook om afgewogen keuzes. Per project is een zorgvuldige selectie van de best passende energiebron(nen) nodig. Hierbij is ‘one size fits all’ niet wenselijk of mogelijk. Maatwerk leidt tot de meest optimale afstemming op de lokale wensen, omgeving en stakeholders.

Haalbaarheid

Het begint met het onderzoeken van de haalbaarheid. Die haalbaarheid is afhankelijk van factoren als de stand der techniek, beschikbare netcapaciteit, impact op de leefomgeving, draagvlak bij omwonenden en kosten. Daarbij kan een business case die nu negatief uitpakt, door bijvoorbeeld stijgende energieprijzen, een tijd later zomaar wel sluitend zijn.

Omgeving

Het is van belang dat de duurzame, lokale energiebronnen optimaal worden ingepast in de omgeving en kunnen worden aangesloten op nieuwe of bestaande netwerken. Gevolgen voor het milieu, mens en dier moeten worden meegewogen. In onze adviezen en ontwerpen houden we dan ook rekening met de lokale omgeving en stakeholders.

Gehele spectrum

Wij streven naar betrouwbare, duurzame en economische oplossingen, die het beste aansluiten bij hun wensen en situatie en die vanzelfsprekend juridisch houdbaar zijn. Door het koppelen van verschillende expertises binnen ons werkterrein en door onze ervaringen met een breed scala aan duurzame energiemogelijkheden, kunnen wij de meest geavanceerde oplossingen bieden. Zo nodig zoeken wij passende partners voor de realisatie van energieprojecten. We bedienen onze opdrachtgevers over het gehele spectrum: van beleidsondersteuning tot concrete adviezen aan bedrijven over hoe zij hun energieverbruik kunnen optimaliseren.

Witteveen+Bos is werkzaam op de deelgebieden: 

 • windenergie;  
 • zonne-energie; 
 • geothermie;
 • bio-energie; 
 • waterkracht; 
 • energiebesparing in gebouwen;
 • energie-efficiency en energiehergebruik voor bedrijven;
 • energie-opslag; 
 • smart grids; 
 • waterstof; 
 • warmte- en koudenetten.

Meer informatie?

<>
<>