• Scope van de verduurzamingstudies
 • Wat wij bieden
 • Subsidie VLAIO

Verduurzaam uw bedrijfsvoering, met 85 % steun van VLAIO

De Vlaamse regering zet sterk in op een duurzamer energieverbruik van Vlaamse bedrijven. Via het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) biedt de Vlaamse regering bedrijven investeringssteun en deskundige begeleiding aan om bedrijfsprocessen minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

85 % financiering door VLAIO

 • Waarde van de studie bedraagt €11.500
  • VLAIO neemt hier 85 % van de kosten op zich of €9.775
  • Bijdrage door bedrijf bedraagt nog slechts 15% of €1.725

 

Vergroeningsstudie & advies, op maat van uw bedrijf

Uw vergroeningsstudie wordt uitgevoerd door experts van Witteveen+Bos. Als erkend studie- en ingenieursbureau met jarenlange ervaring rond verduurzaming van industrie onderzoeken we welke duurzame technologie het meest geschikt is voor uw onderneming.

We voeren niet enkel een technische haalbaarheidsstudie uit, maar stellen ook een businesscase op én geven u concreet advies over de implementatie van de technologie.

Interesse?

Contacteer ons

Scope van de verduurzamingsstudies

Thematische haalbaarheidsstudies en businesscases in context van vergroening van energiedragers bij industrie. 

 1. Vergroening: de vervanging van het gebruik van fossiele brandstoffen door het gebruik van groene warmte, groene koude, groene stroom, groene waterstof, blauwe waterstof of restwarmte of -koude. Ook elektrificatie wordt beschouwd als vergroening;
 2. Verbetering van de energie-efficiëntie: een toename van de energie-efficiëntie ten gevolge van technologische, gedrags- en/of economische veranderingen;  
 3. Groene waterstof: waterstof geproduceerd uit groene stroom;  
 4. Blauwe waterstof: waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen met afvang van koolstofemissies en permanente opslag of gebruik van de afgevangen koolstofemissies. 

Ondermeer studies naar volgende technologieën (niet-limitatief): 

 • (Industriële) warmtepomp 
 • Elektrische boiler  
 • Elektrificatie van industriële processen 
 • Zonnethermie 
 • Biogasketels en productie van biogas 
 • Gebruik van restwarmte  
 • Warmtenetten tussen bedrijven 
 • Ondiepe en diepe geothermie 

 

Uitgesloten zijn alle verplichte energiestudies die bedrijven, land- en tuinbouwbedrijven en overheidsbedrijven reeds dienen uit te voeren. 

Wat wij bieden

 • Op maat advies 
 • Onafhankelijk advies 
 • Technische experts 
 • Concreet advies van haalbaarheid tot implementatie 
 • Businesscases 
 • Ontwerp en engineering 

Met steun van

Meer vragen over dit onderwerp?