Stikstofbeoordeling

Sinds het stikstofarrest van begin 2021 is er veel veranderd over hoe om te gaan met stikstofbeoordelingen, ‘het PAS’ zeg maar, en de passende beoordeling in het algemeen. Wat morgen het toekomstig kader lijkt te worden, kan overmorgen alweer tot het verleden behoren.

Het is begrijpelijk dat bedrijven het bos door de bomen niet meer zien en niet weten hoe te starten met een vergunningsaanvraag. Witteveen+Bos volgt de ontwikkelingen op de voet! Zo houden we vinger aan de pols m.b.t. tendensen, de modellen en tools, alsook het juridische aspect. Deze kennis zetten we in om samen de meest geschikte strategie te bepalen en uit te voeren. We trachten je hierbij zo goed mogelijk te ontzorgen en te begeleiden doorheen dit soms slopend proces.

Door de integrale benadering van Witteveen+Bos, met dank aan  de nauwe samenwerking tussen collega’s die expert zijn binnen diverse vakgebieden zoals o.a. lucht(emissies), bodem, ecologie en vergunningen, houdt de strategie rekening met alle aspecten van vergunningstrajecten en depositiemodellen tot het beoordelen van de impact en het voorstellen van mitigerende maatregelen.

Lees meer

Meer informatie

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht