Lucht- en geuradvies in de industriële en publieke sector

Met de jaren neemt het bewustzijn rond het belang van een goede luchtkwaliteit toe en dit zowel op vlak van polluenten, alsook geur. Deze bewustwording vertaalt zich bijgevolg in een strengere wetgeving ten aanzien van industriële activiteiten, waardoor bedrijven uitgedaagd worden om hun (geur)emissies te interpreteren, onder controle te krijgen en indien mogelijk terug te dringen.

Witteveen+Bos biedt klanten ondersteuning inzake lucht en geur gerelateerde vraagstukken. Zo voeren we onderzoek uit en leveren we de nodige adviezen, gaande van lucht- en geurmetingen (volledig geuronderzoek, incl. staalname en olfactometrische analyse) binnen de industrie tot het technisch en financieel beoordelen van de toegepaste of toe te passen nabehandelingstechnieken. Ondersteund door het interdisciplinair team van experten dat werkzaam is binnen Witteveen+Bos, hebben we oog voor het bredere geheel en streven we naar een integraal advies.

Dergelijke onderzoeken maken vaak deel uit van o.a. vergunningsaanvragen en m.e.r.-procedures, maar kunnen eveneens uitgevoerd worden n.a.v. klachten, haalbaarheidsstudies, ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. Daarnaast dragen we eveneens bij aan strategisch en beleidsondersteunend onderzoek voor overheden, waardoor we goed geplaatst zijn om bedrijven te begeleiden in vraagstukken met betrekking tot wetgeving.

Kortom Witteveen+Bos heeft ruim 30 jaar ervaring met luchtkwaliteit- en geurprojecten en we bieden onze klanten uit zowel de industrie, alsook de publieke sector onderstaande diensten aan:

Thema's

Meer informatie?

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht