Delta's

Duurzame innovatie vereist

Zeespiegelstijging, klimaatverandering, verbetering van de biodiversiteit, energietransitie en natuurherstel zijn actuele vraagstukken in deltagebieden. Witteveen+Bos werkt veelvuldig aan complexe vraagstukken op het grensvlak van land en water. Dat doen we overal ter wereld, waarbij we onze expertise altijd combineren met kennis van de lokale omstandigheden en het lokale systeem.

Oplossingen in delta's zijn maatwerk en vereisen specialistische kennis op verschillende gebieden. Er zijn zoveel maritieme, geologische, morfologische, ecologische en sociale verschillen denkbaar, dat elke oplossing uniek is en elk ontwerp rekening moet houden met het totale systeem. Dit vraagt om innovaties nu we wereldwijd voor steeds grotere uitdagingen staan.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers