Elektrotechniek

Het vakgebied elektrotechniek is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Witteveen+Bos heeft decennialange ervaring met het toepassen van elektrotechniek, ook als onderdeel van grote multidisciplinaire projecten. Door deze multidisciplinaire benadering zijn we continu scherp op nieuwe ontwikkelingen en draaien we mee in de top van de markt.

Om binnen projecten tot de beste integrale oplossing te komen, combineren we domeinkennis vanuit verschillende werkterreinen, zowel intern als extern. Onze oplossingen zijn zonder uitzondering gericht op maximale functionaliteit in de praktijk, waarbij alle actuele thema’s zijn meegewogen.

Elektrotechnici van Witteveen+Bos werken onder meer aan actuele vraagstukken als:

 • Ontwerpen van elektrotechnische installaties (laagspanning / middenspanning) voor onder meer:
  • Laadinfrastructuur voor busvervoer, scheepvaart en vrachtwagens
  • Hernieuwbare energie-installaties op basis van waterstofconversie, PV (zonne-energie), biogas en windenergie
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • Drinkwaterinstallaties
  • Gastransportinstallaties
  • Warmtetransportinstallaties

 

 • Adviseren over onder meer:
  • Instandhouding van elektrische installaties
  • Scenario- en haalbaarheidsstudies
  • Masterplanningen voor (grootschalige) projecten
  • Energiemanagement
  • Machine-richtlijnen
  • Explosieveiligheid van elektrische installaties (ATEX)

 

 • Beschrijven van onderhoudscontracten
  • Specificaties opstellen voor bijvoorbeeld verbruikerslijsten, kabellijsten en ruimtebeslag
  • Contractvorming en aanbestedingsbegeleiding bij bouw en onderhoud van elektrotechnische installaties
  • Systeemgerichte contractbeheersing bij elektrotechnische projecten

Onze projecten

Meer weten?

Wytze Jorritsma