• Een innovatief compact actief koolfilter

  • Verregaande zuivering één installatie

  • Belangrijke bijdrage op weg naar de circulaire economie

Verbetering waterzuivering 1-STEP® filter

Het 1-STEP® filter is een gezamenlijke innovatie van Waternet, Witteveen+Bos, Nijhuis Industries, Cabot Norit Activated Carbon en de TU Delft. Het 1-STEP® filter is een compact actief koolfilter dat in één installatie fosfaat, zwevende stof, zware metalen, stikstof, organische microverontreinigingen en medicijnresten verdergaand uit gezuiverd afvalwater verwijdert. Enkele jaren geleden waren strengere eisen in de lozingsvergunning directe aanleiding voor innovatie, ontwikkeling en implementatie bij Waternet. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer levert het filter een kosteneffectieve kwaliteitsverbetering van het effluent. Ook blijkt het 1-STEP® filter een ideale voorbehandeling voor productie van industrie- en proceswater vanuit effluent. Het 1-STEP® filter is daarmee een onmisbare schakel in waterhergebruikinstallaties en een belangrijke bijdrage op weg naar de circulaire economie.

Deel deze pagina

1-STEP® filter