Energiefabrieken wereldwijd

Energiezelfvoorziening en grondstofherstel zijn belangrijke thema's geworden in de moderne afvalwaterzuivering. De technische haalbaarheid van energie neutrale en zelfs energie producerende gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties is duidelijk vastgesteld. Lokale situaties en technische voorzieningen bieden echter talloze mogelijkheden, elk met een eigen businesscase.

Energie- en voedingsstoffenwinning uit afvalwater
Waterschappen en waterbedrijven richten zich op energie- en grondstofterugwinningsinstallaties binnen het Waste2Value-concept. In nauwe samenwerking met waterbedrijven, bouwbedrijven en leveranciers heeft Witteveen+Bos een aantal geavanceerde energie- en/of nutriëntenterugwinningsinstallaties ontwikkeld met verschillende technologische benaderingen, zoals thermische drukhydrolyse, thermofiele vergisting en terugwinning van voedingsstoffen door struvietproductie.

Onze proces- en engineeringteams hebben hun expertise getoond in de energie- en grondstoffenrecuperatie-installaties in Apeldoorn en Tilburg, evenals in de energiefabriek in Hengelo, allemaal uitstekende voorbeelden van installaties voor economische en duurzame energie en terugwinning van voedingsstoffen. Onze procestechnologen en technici hebben - in samenwerking met SEEN-partners - businesscases, haalbaarheidsstudies, voorlopige ontwerpen en aanbestedingsspecificaties ontwikkeld voor een aantal van deze bergingsinstallaties in Nederland, Ghana, Denemarken en de Filippijnen.

Deel deze pagina