• Slimme sturing en energieopslag

  • Elektrische mobiliteit, waterstof

  • Microgrids, directe lijnen en Local Energy Communities

Slimme energieoplossingen en microgrids

We zitten volop in een transitie van klassieke centrale energieproductie naar decentrale flexibele energiebronnen. Veel bedrijven en overheden hebben al geïnvesteerd in PV-installaties, windturbines en andere hernieuwbare energiebronnen. Deze hernieuwbare energiebronnen hebben echter een variabele energieproductie die niet is afgestemd op het eigen energieverbruik, waardoor een gedeelte van de zelf geproduceerde energie niet verbruikt wordt. Door gebruik te maken van slimme sturing, energiedelen of energieopslag, is het mogelijk om deze hernieuwbare energie optimaal te gaan benutten en zo de investering maximaal te laten renderen.

Wij ondersteunen ondernemingen op vlak van slimme energiesturing, thermische buffering, batterijopslag, elektrische mobiliteit, waterstof, mogelijkheden op vlak van directe lijnen, microgrids en Local Energy Communities. Wij adviseren u graag bij het bepalen en realiseren van de meest optimale business case. Wij denken ook graag mee over innovatieve organisatie- en financieringsmodellen om de beste oplossing te vinden voor de energiesystemen van de toekomst.

Deel deze pagina