• Projectbegeleiding van haalbaarheid tot realisatie

  • Maximale return on investment

  • Eigen, zelfstandige productie en reductie energiekosten

Zet in op lokale en duurzame energieproductie

Het potentieel aan duurzame energieproductie in Vlaanderen is nog lang niet ingevuld. Nochtans is de productie van lokale, duurzame energie niet alleen noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het levert vaak ook interessante businesscases op.

Witteveen+Bos biedt advies op diverse domeinen:

  • We checken de haalbaarheid
  • We voeren businesscase analyses uit
  • We adviseren omtrent vergunningsaanvragen
  • We staan in voor het ontwerp, engineering en realisatie van projecten
  • We bieden ondersteuning bij subsidieaanvragen
     

Zo zetten we voluit in op  o.a. fotovoltaïsche installaties, windturbines, geothermie en waterkracht.

Reken op maximaal rendement uit energieproductie

Onze ingenieurs onderzoeken welke systemen qua energieproductie het meest interessant zijn en voeren berekeningen uit om zo het optimale ontwerp te bekomen. Dit om maximale opbrengst uit je investering te kunnen verkrijgen. Daarnaast begeleiden we ondernemingen bij het evalueren van leveranciers om de beste voorwaarden uit de markt te krijgen.

Wens je te investeren in hernieuwbare energie? We bekijken graag samen welke investeringen tot een interessante businesscase kunnen leiden.  

Meer informatie