Digital technologies

Digitale technologie speelt steeds vaker een sleutelrol binnen de werkterreinen van Witteveen+Bos. Van automatisering van technische processen (procesautomatisering) tot het analyseren, beheersen en interpreteren van complexe en vaak technische data, tot het verwerken van ruimtelijke informatie in GIS, VR of AR. Maar altijd gaat het om de mensen, niet om de techniek.
 

Wij werken aan projecten op verschillende gebieden:

  • Strategische adviezen waarbij de inzet van nieuwe digitale technologie en automatiseringssystemen worden afgestemd op de organisatie en andersom. Dat uit zich vaak in een blauwdruk van de ICT en een transitie van de organisatie met een bijbehorende activiteiten- en security plannen.
  • Ontwerpen van uniforme functionele en technische specificaties van informatiesystemen,. Daarmee kan de realisatie en het beheer van die systemen eenvoudiger en uniformer worden aangestuurd.
  • Realisatie van oplossingen zoals IoT-serivces, identieke functionele modellen (twins) of systeembesturingen. In de vorm van uitvoeringsbegeleiding of middels zelfstandige realisatie van applicaties.
  • Analyseren van grote hoeveelheden operationele data met behulp van machine learning, Artificial Intelligence en data science. Op zoek naar optimalisaties van processen en systemen.
  • Inrichten van platformen om projectinformatie toegankelijk te maken, mensen te verbinden en stakeholders te betrekken.

In onze projecten werken wij voor de beste integrale oplossing altijd samen met de domeinkennis van de verschillende werkterreinen binnen ons bedrijf (Gebouwde omgeving, Delta’s, kusten en rivieren en Infrastructuur en mobiliteit). Dit maakt dat onze digitale oplossingen geworteld zijn in de praktijk. 

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Otto Schepers

Otto Schepers