Kust- en oeverwerken

Natte waterbouwkundige constructies zoals golfbrekers, dammen, bodembeschermingen, dijkbekledingen en kustverdedigingswerken moeten de krachten van het water weerstaan. Dit vraagt om creativiteit en inhoudelijke kennis bij ontwerpvraagstukken. We streven naar optimale benutting van de oplossingsruimte en vertalen de gekozen oplossingen naar een uitvoerbaar ontwerp.

We leveren maatschappelijke toegevoegde waarde door slimme, duurzame en 'fit for purpose' oplossingen te ontwikkelen. Onze zeven duurzame ontwerpprincipes helpen hierbij, evenals onze vakkennis van ontwerpregels, materialen en uitvoeringstechnieken. Onze expertise in ijsbelasting op waterbouwkundige constructies is toonaangevend in Nederland. We passen bestaande softwarepakketten en zelf ontwikkelde ontwerptoolboxen toe en begeleiden fysische schaalmodelproeven. We werken binnen verschillende contractvormen en voor complexe projecten in multidisciplinaire projectteams.

Deel deze pagina

Dijkexpert Marinus Aalberts aan het woord

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Ruud Bouw

Ruud Bouw

PMC-leider Kusten, rivieren en landaanwinning