Mijn betrokkenheid bij de International Chamber of Commerce Nederland zorgt ervoor dat ik op de hoogte ben van de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van compliance wet- en regelgeving.

Het verhaal van Tom Vasterd

In november 2020 ben ik gestart als Ethics and Compliance Officer. Ik heb de functie overgenomen van Jan Tiddo Bresters en mag het wereldwijde compliance programma verder uitbouwen. Als jurist en gecertificeerd Ethics and Compliance professional bij Witteveen+Bos adviseerde ik al over uiteenlopende (inter)nationale juridische onderwerpen, waaronder compliance. De overstap naar mijn nieuwe rol is dan ook een vrij natuurlijke.

Op dit moment zijn de belangrijkste thema’s informatiebeveiliging en privacy, anti-corruptie en eerlijke concurrentie. Hoewel we bij Witteveen+Bos in de afgelopen jaren flinke progressie hebben gemaakt met ons compliance programma, zijn er nog steeds stappen te zetten. Het is mijn ambitie om te bereiken dat we Ethics and Compliance zien als een asset, die van toegevoegde waarde is voor onszelf, onze zakenrelaties en de maatschappij. Wat bij onze organisatie helpt is dat, ondanks dat wij over de hele wereld zitten, we toch een soort van familiebedrijf zijn, waarbij goed voorbeeld goed doet volgen. Er bestaat een cultuur waarin collega’s gehoord én ondersteund worden als er zich dilemma’s op het gebied van Ethics and Compliance voordoen. Compliance en het bewustzijn daarvan moeten wel continu onderhouden worden. Dat doen we door met elkaar in gesprek te blijven en ook bijvoorbeeld via e-learning modules, diverse trainingen en dilemma-sessies.

Mijn betrokkenheid bij de International Chamber of Commerce Nederland zorgt ervoor dat ik op de hoogte ben van de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van compliance wet- en regelgeving. Naast het inbrengen van onze eigen kennis en ervaring, leer ik op mijn beurt hierbij weer van anderen. Dit helpt mij om best practices op dit gebied te vertalen naar de activiteiten van Witteveen+Bos wereldwijd. Het is een permanent proces om Ethics and Compliance bij alle medewerkers en zakenrelaties onder de aandacht te blijven houden, de integriteit en compliance van de organisatie te bewaken en de organisatie te wijzen op eventuele reputatie- en integriteitsrisico’s. Daar hebben we elkaar bij nodig.