Highlights van 2020

Bedrijfsdoelen

De missie van Witteveen+Bos is tweeledig: wij lossen complexe vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw op en willen daarnaast dat elke medewerker het beste uit zichzelf haalt. Om deze missie te kunnen vervullen, besteden we continu aandacht aan vier bedrijfsdoelen: maatschappelijke waarde in projecten, talentontwikkeling, duurzame bedrijfsvoering en economische waarde. In 2020 hebben we interne en externe stakeholders geïnterviewd en geraadpleegd over belangrijke onderwerpen voor Witteveen+Bos. Op basis van de belangrijkste resultaten van deze materialiteitsanalyse, gaan we onze bedrijfsdoelen herijken in 2021.

Doel 1: Maatschappelijke waarde in projecten en bijdrage aan de SDG’s

Ons eerste doel is gebaseerd op het eerste deel van onze missie: waarde toevoegen in projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij kunnen veel impact realiseren via de ruim 4.000 projecten waar we jaarlijks aan werken. Daardoor helpen we mee aan grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en herstel van biodiversiteit.

LEES VERDER IN DOEL 1

Doel 2: Talentontwikkeling

Ons tweede doel is gebaseerd op het tweede deel van onze missie: wij willen het platform zijn waarop mensen hun ambitie kunnen waarmaken en hun talenten ontwikkelen. Witteveen+Bos wil een bedrijf zijn waar sprake is van diversiteit, inclusiviteit en shared impact. Onze bedrijfscultuur van ondernemerschap en vertrouwen is gericht op goede interne verhoudingen en zorg voor elkaar. We zorgen er daarnaast voor dat medewerkers zoveel mogelijk voldoening halen uit hun werk en dat we voldoende talent in huis hebben voor doorgroei naar andere (management)posities. 

LEES VERDER IN DOEL 2

Doel 3: Duurzame bedrijfsvoering

Om ons projectenwerk te kunnen doen en talenten te ontwikkelen is duurzame bedrijfsvoering essentieel. Onze afdelingen zijn verantwoordelijk voor een aantal cruciale bedrijfsprocessen en interne projecten. Zoals de start van een collega, de ontwikkeling en het beheer van een nieuw wereldwijd intranet en de actualisering en implementatie van ons thuiswerkbeleid.

LEES VERDER IN DOEL 3

Doel 4: Economische waarde

Voor de continuïteit op de lange termijn zijn gezonde financiële resultaten belangrijk. Deze zijn nodig om voldoende ruimte te hebben voor innovatie en andere nieuwe ontwikkelingen en om te kunnen investeren in onze mensen. Wij streven dan ook naar een gezonde nettowinstmarge van minimaal 8 % per jaar en een jaarlijkse autonome groei van 3 tot 5 %, zowel in personele omvang als in eigen omzet.

LEES VERDER IN DOEL 4

4.329 projecten in 2020