Mijn ambitie is om bij te dragen aan een mooier en duurzamer Nederlands landschap.

Het verhaal van Stijn Tijhuis

De vrijheid, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die me bij Witteveen+Bos geboden worden, vind ik bijzonder. Dit jaar was ik verantwoordelijk voor het project De Gaarden, de herinrichting van een wijk in Schiedam. Het was de eerste keer dat ik de rol van projectleider vervulde. Van maart tot december 2020 heb ik aan het project gewerkt, vanaf de eerste schets tot het voorlopige inrichtingsplan.

Een buurt als De Gaarden leefbaarder te maken daar ga ik voor, dat is mijn specialisme. Mijn ambitie is om bij te dragen aan een mooier en duurzamer Nederlands landschap. Dat kan in stedelijk gebied zijn, zoals in Schiedam, maar ook in landelijk gebied, zoals bij Wieringerhoek. Daar ben ik als ontwerpleider bij betrokken. We onderzoeken hoe het mogelijk is een veerkrachtig ecosysteem tussen IJsselmeer en Waddenzee te ontwikkelen. Ik functioneer op m’n best in projecten met een landschappelijke impact en waar sprake is van een uitvoeringsgericht ontwerp. Ik moet voor me kunnen zien hoe het landschap er bijvoorbeeld over vijf of tien jaar uit kan zien. Bij Witteveen+Bos krijg ik die ruimte.