Bestuursverslag

In 2020 hebben Witteveen+Bos’ers wereldwijd in ruim 4.000 projecten in 42 landen gewerkt aan maatschappelijk uitdagende vraagstukken zoals CO₂-neutraal en circulair bouwen, de aanleg van duurzame infrastructuur, de energietransitie, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie en verbetering van industriële processen, hoogwaardige drink- en afvalwaterbehandeling en milieuvraagstukken. In 2020 zijn we gegroeid van 1.208 naar 1.330 collega’s wereldwijd. Per saldo sluiten we 2020 af met een omzet van 155,8 miljoen euro en een nettoresultaat van 17,9 miljoen euro.

Ondanks de turbulentie van de coronapandemie met grote maatschappelijke en economische consequenties, heeft Witteveen+Bos een goed jaar gehad. Hierbij waren onze aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers en focus op de productiviteit en liquiditeit van het bedrijf essentieel. Alle medewerkers van Witteveen+Bos verdienen een groot compliment voor onze prestatie van 2020.

Ons eerste bedrijfsdoel is het creëren van maatschappelijke waarde in projecten en bijdragen aan de sustainable development goals (SDG’s). Om onze bijdrage beter in beeld te kunnen brengen hebben we onze SDG Impact Tool verder ontwikkeld, gericht op het meten van impact in ontwikkelingslanden. In 2020 hebben we ook een maatschappelijke waarde tool gemaakt, gericht op het meten van maatschappelijke impact in niet-ontwikkelingslanden. Met deze tools hebben we in 2020 34 projecten beoordeeld. Uit onze analyse blijkt dat wij in Nederland de meeste impact hebben op SDG7 (Betaalbare en duurzame energie) en in ontwikkelingslanden op SDG8 (Waardig werk en economische groei).

We bieden meer en meer innovatieve, digitale oplossingen voor onze klanten. Voorbeelden zijn ons participatieplatform InBeeld, de +Circular Design Tool, de FietsMonitor en de Hittestresskaart.

Talentontwikkeling is ons tweede bedrijfsdoel. We realiseerden in 2020 een personele groei van 10 % en hebben ons aangepast aan de realiteit van de ‘digitale werkvloer’. Dit zorgt voor wisselende ervaringen onder medewerkers. Zo verloopt het contact tussen (internationale) kantoren gemakkelijker, kunnen medewerkers geconcentreerder werken en wordt de verminderde reistijd als positief ervaren. Anderzijds is sociaal contact en effectief creatief werken lastiger. Dit blijkt ook uit een onderzoek van Hogeschool Saxion onder onze medewerkers wereldwijd. Het boeien en binden van de nieuwe Witteveen+Bos’ers die we in 2020 mochten verwelkomen, blijft ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt.

Duurzame bedrijfsvoering is ons derde bedrijfsdoel. In de coronatijd hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door de kantoren wereldwijd (grotendeels) te sluiten wanneer werd opgeroepen tot zo veel mogelijk thuiswerken. De ICT- en thuiswerkvoorzieningen werden vlot gerealiseerd. We boden een veilige haven voor onze medewerkers en schaalden op- en af waar passend, afhankelijk van landspecifieke maatregelen.

Ons vierde bedrijfsdoel is het creëren van economische waarde. De omzet in 2020 was 155,8 miljoen euro, waarvan 121,3 miljoen eigen omzet. Het nettoresultaat over 2020 bedroeg 17,9 miljoen euro en de nettowinstmarge 11,5 % (2019: 11,1 %). 2020 was voor Witteveen+Bos financieel een goed jaar. Gezien de wereldwijde onzekerheid rondom de coronapandemie, blijven we de komende jaren behoedzaam opereren.

We blikken terug op een jaar waarin er veel van ons allen is gevraagd. Maar ook een jaar waarin we met elkaar naar omstandigheden een goed resultaat hebben neergezet. Ondanks de aanhoudende wereldwijde beperkingen in bewegingsvrijheid, kijken we er naar uit om ook in 2021 samen met opdrachtgevers en partners opnieuw belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Want ingenieurswerk is en blijft mensenwerk.

Deventer, 12 april 2021

Directie Witteveen+Bos N.V.
Wouter Bijman
Stephan van der Biezen
Eveline Buter