• Vergelijk eenvoudig en snel een ontwerp op duurzaamheid en circulariteit

  • Duidelijke visualisaties en direct inzicht in het verbeterpotentieel

+Circular Design Tool

Het maken van duurzame keuzes bij een ontwerp van een bouwwerk of installatie is in de praktijk een complex proces. Al bij het ontwerp van een weg, bouwwerk of installatie moet nagedacht worden over materialen, hoeveelheden en toekomstig hergebruik. Mede door innovatie en onderzoek is het mogelijke materialenportfolio enorm uitgebreid: honderden verschillende opties van materialen met ieder hun eigen kenmerken zoals levensduur en mogelijkheden voor hergebruik. Opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers  dreigen in de valkuil van de keuzeparadox te vallen. Hiervoor heeft Witteveen+Bos de +Circular Design Tool ontwikkeld; de +Circular Design tool beoordeelt een ontwerp van een bouwwerk of installatie op duurzaamheid en circulariteit, met een visualisatie van de resultaten in een materiaalstromenanalyse.
 

+Circular Design is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat inzicht biedt in het materiaalgebruik van ontwerpen. Een dashboard met indicatoren geeft in één oogopslag weer hoe een ontwerp presteert op het gebied van grondstof- en materiaalgebruik, circulariteit en milieu-impact (CO2 en MKI). Dit inzicht maakt het mogelijk om eenvoudig de circulariteit en duurzaamheid van diverse ontwerpen met elkaar te vergelijken en in circulair gestuurd ontwerpproces toe te werken naar maximaal resultaat en keuzes in het licht beleidsdoelstellingen rondom circulariteit te motiveren.

Hoe de +Circular Design Tool werkt

De animatie laat zien hoe de +Circular Design tool werkt. Dit is een schetsmatige weergave om het concept te illustreren. Specifieke toepassingen van de +Circular Design tool presenteren wij graag in een demonstratiesessie.

+Circular Design Tool

In een oogopslag de circulariteitsindicatoren van een ontwerp inzichtelijk

De +Circular Design tool toetst diverse ontwerpen aan circulariteitsindicatoren, waaronder:

  • Grondstofgebruik, en het aandeel primaire grondstoffen;
  • Material Circularity Indicator (MCI);
  • Mate van (hoogwaardig) hergebruik bij de bouw;
  • Mate van (hoogwaardig) hergebruik bij einde levensduur;
  • Milieu-impact (CO2-emissie en Milieu Kosten Indicator) over de gehele levenscyclus.


Met de +Circular Design tool ontstaat in een vroeg ontwerpstadium inzicht in circulariteit en duurzaamheidsaspecten van de toegepaste materialen en bouwmethode. Dit draagt bij aan een evenwichtige besluitvorming omtrent ontwerpkeuzes. Door continue ontwikkeling van de onderliggende databases is de tool in de gehele bouw- en installatiesector steeds beter toepasbaar. De tool geeft tevens een praktische invulling van de Circulaire Ontwerpprincipes opgesteld samen met RWS en werkt met de meetmethode die ook door platform CB’23 wordt omarmt.

Aanpak

De eerste stap bij een ontwerpproces waar duurzaamheid en circulair design voorop staan is het verzamelen van de juiste gegevens. Witteveen+Bos helpt opdrachtgevers bij het verzamelen van de juiste informatie en specificaties van het ontwerp en heeft toegang tot de nieuwste data en meest actuele kennis van grondstoffen en materialen. In een circulair ontwerpproces wordt vooral gekeken hoe materiaalgebruik waarde kan creëren. De koppeling wordt heel nadrukkelijk gelegd tussen slimmer met grondstoffen en materialen omgaan én het creëren van economische waarde.

Het is onze missie om klanten te helpen de transitie naar een circulaire economie te optimaliseren en te versnellen

Vervolgens begeleidt Witteveen+Bos het meten van circulariteit en milieu-impact gedurende het gehele ontwerpproces met de +Circular Design tool. De resultaten uit de +Circular Design tool worden overzichtelijk en interactief gevisualiseerd in combinatie met duiding en advies. Het is onze missie om klanten te helpen de transitie naar een circulaire economie te optimaliseren en te versnellen. Daarom zullen we altijd prikkelen om circulaire ontwerpkeuzes te maken met een integrale afweging van circulariteit op object of installatieniveau.

Daarnaast ondersteunt Witteveen+Bos met bijpassende adviezen uit het bredere programma Circulair bouwen. Onder meer door het maken van een hergebruikscan, het ontwerp en engineering van ontwerpvarianten, de vertaling naar contracteisen, het uitvragen en/of samenstellen van een materialenpaspoort inclusief demontagehandleiding.

 

Deel deze pagina

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Freek Kramer

Freek Kramer

PMC-leider Circular and Biobased Solutions