Gepubliceerd op 01 september 2020

Haalbaarheidsstudie benutting restwarmte Rotterdamse haven

Rotterdam Engineering en Witteveen+Bos doen een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om restwarmte van twintig bedrijven in het Rotterdamse havengebied te leveren aan een nieuw warmtenet in ZuidHolland.

Opdrachtgever is een joint venture van havenbedrijf Rotterdam en Gasunie. De samenwerkende bedrijven willen een warmtenet realiseren dat toegankelijk is voor meerdere warmteleveranciers. In de Rotterdamse haven is een grote hoeveelheid ongebruikte restwarmte uit de industrie aanwezig. Door deze restwarmte te leveren aan een warmtenet kan deze bijvoorbeeld worden gebruikt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en nabij gelegen glastuinbouw. Witteveen+Bos richt zich op het systeem van de warmteoverdracht en Rotterdam Engineering op de benodigde leidinginfrastructuur.
 

Deel dit artikel