• Onderzoek naar stoomoptimalisatie: waterdamp slim en met een hoge energie-inhoud hergebruiken

  • Een besparing van het warmteverbruik van 1.750 huishoudens en het watergebruik van 10 olympische zwembaden

Gepubliceerd op 01 september 2020

Energiebesparing bij DuPont Dordrecht door slimme verbeteringen

Een jaarlijkse besparing zo groot als het warmteverbruik van 1.750 huishoudens en 10 olympische zwembaden aan watergebruik. En dat in combinatie met een relatief lage investering en daarmee zeer aantrekkelijke terugverdientijden. Dat is een van de mogelijkheden die Witteveen+Bos onlangs presenteerde aan DuPont in Dordrecht na afronding van een studie naar stoomoptimalisatie.

Wie kent de beelden niet als je langs een grote industrie rijdt? Grote witte pluimen die in de media al snel worden aangezien voor vervuilende uitstoot. Veelal is dit waterdamp uit koeltorens en stoompluimen die afgeblazen worden, en daarmee onschadelijk voor de gezondheid. Desalniettemin verliezen we daarmee iedere dag een aanzienlijke hoeveelheid restwarmte binnen de procesindustrie. Binnen de duurzaamheidsdoelen van Witteveen+Bos streven wij ernaar om dit beeld de komende tien jaar radicaal te veranderen door een zo laag mogelijk verlies aan restwarmte. Daarmee is een grote hoeveelheid energiebesparing en CO2-reductie mogelijk. Het liefst door aanpak aan de bron en anders door doelmatig hergebruik van laagwaardiger restwarmte.

Slim tegengaan van stoomverlies
Voor DuPont hebben wij een studie gedaan naar het omvangrijke stoomsysteem op de productielocatie in Dordrecht. Stoom wordt binnen de industrie veel gebruikt als warmtebron op verschillende temperatuurniveaus. Al jaren wordt dit gedaan door zogenaamde cascadering binnen de stoomnetwerken. Gebruikelijkerwijs wordt echter nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid stoom ‘afgeflashed’ naar de atmosfeer. Als vorm van bronaanpak is het mogelijk om dit ‘flashen’ te voorkomen en deze waterdamp slim en met een hoge energie-inhoud te hergebruiken binnen de stoomproductie, door een aantal slimme en doelmatige aanpassingen in het stoomsysteem te introduceren. Binnen de Witteveen+Bos-studie zijn een aantal mogelijkheden vergeleken op kosten, CO₂-reductie, complexiteit en risico’s. Het is gebleken dat het merendeel van de voorgestelde aanpassingen zonder subsidies binnen enkele jaren terug te verdienen is. Met de aanbevolen aanpassingen zijn energiebesparingen tot 85 terajoule en vermindering tot 1600 ton CO₂ per jaar mogelijk. Omdat dit uitstekend past binnen de negen wereldwijde Sustainability Goals van DuPont, worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor verdere engineering gericht op realisatie in 2021/2022. Indien de verwachte CO₂-heffing de komende jaren in Nederland zal worden doorgevoerd, zullen de baten van de stoomaanpassingen alleen maar groter worden.

Met de aanbevolen aanpassingen zijn energiebesparingen tot 85 terajoule en vermindering tot 1600 ton CO₂ per jaar mogelijk.


Brede en integrale benadering
DuPont Dordrecht is voor Witteveen+Bos al jarenlang een van de grotere chemische industrieklanten in Nederland. Naast de aanvankelijke ondersteuning in veiligheid, milieu en vergunningsvraagstukken, speelt Witteveen+Bos bij DuPont actief in op actuele interne en externe ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor een gezonde en langdurige bedrijfsvoering. Naast studie- en ontwerpwerkzaamheden gericht op energie-efficiëntie, wordt momenteel de gehele infrastructuur binnen DuPont Dordrecht doorgelicht en getoetst voor het herclassificeren in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA). Daarbij wordt gebruikgemaakt van de speciale PED herclassificatie-tool van Witteveen+Bos. De brede en integrale aanpak van onze engineers blijkt keer op keer succesvol om DuPont continu in te laten spelen op de genoemde ontwikkelingen.
 

Deel dit bericht