Natuur, biodiversiteit en landschap

Zorg voor natuur, biodiversiteit en landschap als rode draad

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit vraagt ook in het landelijk gebied om beleidskeuzes en acties die bijdragen aan het bereiken van 0,0 netto CO2-emissie. Natuur, biodiversiteit en landschap staan hierbij centraal.  

Op weg naar 2050 zijn in het landelijk gebied de komende decennia tal van thema’s actueel: herstel van de biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit (KRW) en de transitie van de agrarische sector.

Bij iedere keuze en handeling is het belangrijk om de impact op natuur, mens en landschap centraal te stellen bij het maken van beleid voor de korte en lange termijn. Handelen met respect voor het natuurlijk systeem is de beste weg om te komen tot herstel en verbetering van natuur en biodiversiteit.

Verbinden van stakeholders

Het verbinden van de stakeholders in ieder specifiek gebied, is een belangrijke factor voor succes. Alleen zo kan de kracht van het natuurlijk systeem daadwerkelijk centraal komen te staan. Witteveen+Bos is als multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau in staat een centrale rol te vervullen bij transitieprojecten in het landelijk gebied.

We staan klaar om private stakeholders en overheden, zoals provincies, gemeentes en waterschappen, te assisteren alle niveaus: beleid, proces, ontwerp en uitvoering. Ook bij het opstellen en uitvoeren van integrale gebiedsprocessen.

Meer informatie

<>
<>