Hittestresskaart

De zomerse hitte in onze woon- en werkomgevingen is een groeiend probleem. Gemeentes, gebiedsontwikkelaars en vastgoedeigenaren moeten bij nieuwe en bestaande situaties rekening houden met hittestress. De Hittestresskaart brengt tot op detailniveau de gevoelstemperatuur, en daarmee de hittestress, in beeld.

Van landelijk overzicht tot straatniveau

De Hittestresskaart is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) en stichting Climate Adaptation Services. De PET-methode is opgesteld door de WUR en vormt de nieuwe standaard voor de gevoelstemperatuur. Deze methode is gebruikt om de Hittestresskaart te maken. Dat maakt de kaart een geschikt instrument om in te zetten bij beleidsbepaling en het nemen van maatregelen. 

Gemeentes dienen in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie een klimaatadaptief beleid te ontwikkelen. Dit blijkt lastig cijfermatig te onderbouwen. Bij het plannen van aanpassingen kan met de Hittestresskaart zelfs per vierkante meter worden bekeken welk effect maatregelen op de gevoelstemperatuur hebben.

Een plattegrond van de stad Utrecht waarop de gevoelstemperatuur door kleuren zichtbaar is.

De Hittestresskaart geeft antwoord

De Hittestresskaart geeft antwoorden op:

  • Wat is de huidige gevoelstemperatuur en wat is de gevoelstemperatuur in het toekomstig klimaat?

  • Wat zijn aandachtslocaties voor het nemen van maatregelen?

  • Wat wordt de gevoelstemperatuur in een nieuw gebiedsontwerp?

  • Hoeveel zon en hoeveel schaduw is er? Hoe beïnvloedt dat de temperatuur?

  • Wat is de invloed van wind op deze locatie?

  • Wat is de invloed van gebruikte materialen voor gebouwen en bestrating?

  • Wat is de invloed van groen op de gevoelstemperatuur?

 

Een foto van een brug waar 2 mensen op lopen.  De zon wordt gereflecteerd in de gebouwen.

Realistisch overzicht

Door variabelen in te voeren is er tot op detail niveau onmiddellijk een realistisch overzicht te krijgen. De Hittestresskaart is een voorbeeld uit het domein klimaatadaptatie. Voor iedere fase van gebiedsontwikkeling en herontwikkeling zijn er speciale tools beschikbaar, bijvoorbeeld een tool waarin je precies kan zien welke invloed de aanleg van een groenstrook of het planten van een extra boom heeft. Dit vereenvoudigt de verantwoording tegenover stakeholders en versnelt het beslissingsproces. 

Een foto van een park met bomen. De zon schijnt, de bomen geven schaduw.

Onderdeel van een breder advies

De Hittestresskaart van Witteveen+Bos is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is in juni 2020 gelanceerd in de Klimaateffectatlas. In mei 2021 is ook de Hittestresskaart voor toekomstig klimaat toegevoegd. Deze kaart is gemaakt volgens de standaard hittestress methode en is gevalideerd met meetgegevens. Bekijk hier het kaartverhaal van de Klimaateffectatlas.

Zaken als hittestress en klimaatadaptief ontwerpen staan inmiddels hoog op de agenda bij iedereen die zich met gebiedsontwikkeling bezighoudt. Witteveen+Bos gebruikt de hittekaart als onderdeel van haar veel bredere expertise, maar het is ook mogelijk de kaart als solitair instrument in te zetten. Lees hier meer over hittestress.

Een zomerse foto van twee jonge vrouwen die met hun benen in een bak water zitten voor de afkoeling. Op de achtergrond zie je een terras.

Waarom de Hittestresskaart?

Gevoelstemperatuur

De gemeten temperatuur en de gevoelstemperatuur kunnen ver uit elkaar liggen. De Hittestresskaart brengt de gevoelstemperatuur in beeld.

Detailniveau

De Hittestresskaart werkt zeer precies. Hierdoor kan het effect van maatregelen zelfs per straatzijde worden bekeken.

Versnelt het beslissingsproces

De gevolgen van bepaalde maatregelen worden meteen in kaart gebracht. Dit versnelt het beslissingsproces.

Meer weten?

Anna zet zich in voor gezonde en klimaatadaptieve steden. Hiervoor zet ze digitale tooling in, zoals de Hittekaart.

Anna Goedef.jpg
Anna Goede Urban Analyst