De landelijke hittekaart gevoelstemperatuur

Climate Adaptation Services

In juni 2020 is de landelijke hittekaart gelanceerd. Deze kaart is voor iedereen toegankelijk en geeft voor heel Nederland de gevoelstemperatuur weer op een hete zomerdag. In tegenstelling tot luchttemperatuur is gevoelstemperatuur een goede indicator voor hittestress.

Witteveen+Bos heeft de kaart voor de gevoelstemperatuur ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research en stichting Climate Adaptation Services. De kaart kan via deze pagina worden bekeken.

De gevoelstemperatuur

Door klimaatverandering en verstedelijking kan de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog oplopen. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen en kan zelfs leiden tot sterfte. Voor het bepalen van de gevoelstemperatuur worden verschillende manieren gebruikt, wat zorgt voor onduidelijkheid. Om daar een einde aan te maken, hebben onderzoekers van Wageningen University & Research een gestandaardiseerde methode ontwikkeld, waarmee op basis van open data de gevoelstemperatuur wordt berekend. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Witteveen+Bos met deze nieuwe standaard een zeer gedetailleerde kaart gemaakt van de gevoelstemperatuur op hete zomerdagen in heel Nederland. 

Een collage van verschillende afbeeldingen. Onder andere een kaart van Nederland met temperaturen en een foto van een zonnige stad.

Variatie van gevoelstemperatuur

De gevoelstemperatuur is voor een deel persoonsafhankelijk. Ouderen hebben bijvoorbeeld een hogere gevoelstemperatuur, doordat zij hun warmte minder goed kwijt kunnen. Daarnaast wordt de gevoelstemperatuur ook bepaald door de aanwezigheid van zon, schaduw, wind, bomen en gebouwen. De hittekaart laat in detail zien hoe de gevoelstemperatuur varieert in stedelijk gebied. Bij dichte bebouwing ligt gevoelstemperatuur hoger en is er dus veel hittestress. Op open plekken, bij water en in parken met bomen is het juist koeler.

Anna Goede: ‘We hopen dat gemeenten de kaart gebruiken in het beleid rond klimaatadaptatie en volksgezondheid. Bijvoorbeeld door te kijken naar hittestress bij verzorgingstehuizen. De kaart laat zien waar het extreem heet kan worden. Dan kan bij gebiedsontwikkeling en bij de inrichting van de openbare ruimte de gemeente daar rekening mee houden.'

De kaart is door stichting Climate Adaptation Services opgenomen in de Klimaateffectatlas. Op www.klimaateffectatlas.nl zijn ook andere kaarten te vinden die een indruk geven van de dreiging van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van klimaatverandering.

Een illustratie van de gevoelstemperatuur. 1 persoon staat stil onder de schaduw van een boom en heeft het koel. De andere persoon staat in de volle zon, beweegt en heeft het erg warm.

Hittestresskaart

De hitte in onze woon- en werkomgevingen is een groeiend probleem. De Hittestresskaart brengt de gevoelstemperatuur in beeld.
Kinderen die spelen onder een fontein in de zomer.

Meer weten?

Anna zet zich in voor gezonde en klimaatadaptieve steden. Hiervoor zet ze digitale tooling in, zoals de Hittekaart.

Anna Goedef.jpg
Anna Goede Urban Analyst