IkBenWaterproof

Zorgvuldiger omgaan met hemelwater is voor veel gemeenten een speerpunt binnen het beleid. Voor stedelijke gebieden zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt, omdat gemiddeld 70% privaat terrein is. Hier kan de gemeente niet zomaar maatregelen treffen. Daarom ben je als gemeente voor een maximaal effect afhankelijk van je inwoners. De online tool IkBenWaterproof helpt.

Online tool neemt drempel weg

Voor veel mensen is de klimaatverandering nog een vrij abstract gegeven. Bij overlast of beperkende maatregelen (zoals een sproeiverbod voor de tuin) wordt dan ook eerder naar de overheid gekeken, dan naar relatief eenvoudige maatregelen die men zelf kan treffen. Zoals een groen dak, een regenton of infiltratiekolken. Deze oplossingen worden vaak niet op de eigen leefsituatie geprojecteerd. Met IkBenWaterproof heb je als gemeente een online tool in handen waarmee voor burgers een belangrijke drempel wordt weggenomen. 

Een screenshot van de website van IkBenWaterproof. Je ziet de oplossingen/adviezen. In dit geval een vijver en verharding verwijderen.

Advies op perceelniveau

Waar adviezen doorgaans niet verder gaan dan tips van een algemeen karakter, geeft IkBenWaterproof bewoners advies op perceelniveau over mogelijkheden om hemelwater op te vangen. Door slim gebruik te maken van openbare data hoeven bewoners alleen maar hun postcode en huisnummer in te voeren om direct een advies op maat te krijgen. Dit advies krijgen zij aan de hand van labels. Wil je meer weten over deze labels? Lees dan dit artikel.

Daarnaast geeft de tool burgers maatregelen tegen wateroverlast/overstroming, waardoor burgers hun huis beter kunnen beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Denk hierbij aan eenvoudige maatregelen als witgoed op een verhoging plaatsen en spullen van waarde op zolder bewaren. Maar ook complexere maatregelen als het splitsen van stroomgroepen en het plaatsen van een terugslagklep in de riolering.

IkBenWaterproof is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht en Witteveen+Bos. Klik hier voor de website van IkBenWaterproof.

Een collage van vier afbeeldingen: een oude man met kind in de tuin aan het werk, een tekening van de flow van IkBenWaterproof, een tekening van huizen met regen en een foto van een sedumdak.

De Hittestresskaart en IkBenWaterproof

Witteveen+Bos heeft ook een Hittestresskaart. Deze laat  zien waar in woon- en leefgebieden sprake is van hittestress. Hierdoor vormt de Hittestresskaart een goede aanvulling op IkBenWaterproof. Hittestress is in delen van steden een serieus probleem. Een klein deel van de inwoners fungeert doorgaans als koploper en ontplooit zelf initiatieven tegen hittestress. De realiteit is helaas ook dat pogingen om de meerderheid te bewegen actie te ondernemen, vaak stranden in goede bedoelingen.

Door een koppeling te maken met de Hittestresskaart van Witteveen+Bos is het mogelijk te volgen welke maatregelen effect hebben en in welke wijken extra actie vereist is. Ideaal bij het opzetten van gerichte programma’s om de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen.

Een blauwe lucht met een paar wolken en zon.

Waarom IkBenWaterproof?

Persoonlijk advies

Door slim gebruik te maken van openbare databronnen krijgen bewoners advies op perceelniveau, gebaseerd op hun postcode en huisnummer. Denk hierbij aan gegevens als de oppervlakte van het dak en de tuin, en het bodemtype.

Spreekt direct bewoners aan

Vaak wordt er naar de overheid gekeken bij wateroverlast of droogte, maar relatief eenvoudige maatregelen die men zelf kan treffen worden vergeten. De website IkBenWaterproof is gericht op maatregelen voor bewoners.

Duidelijk en praktisch

De tool helpt bewoners op een duidelijke en praktische wijze. Bewoners krijgen adviezen waar zij direct wat mee kunnen. Denk aan het verwijderen van verharding, een sedumdak of een waterschutting.

Meer weten?

Daniël ontwikkelt digitale oplossingen voor klimaatadaptieve steden, met focus op watervraagstukken. 

Daniël van der Heuvelf.jpg
Daniël van den Heuvel Project Engineer Urban Water and Climate Adaptation