Impactstudies en milieueffectenrapportages

Witteveen+Bos zet haar expertise inzake ‘geuronderzoeken en -advies’, ‘stikstofbeoordeling’ en ‘optimalisatie luchthuishouding en nabehandelingstechnieken’ ook in bij het opmaken van volgende type studies en rapporten:

  • Impactstudies: specifiek binnen een omgevingsvergunningsaanvraag, alternatievenbeoordeling en stikstofdepositie onderzoek)
  • Milieueffectenrapportages (MER’s): o.a. een plan-MER en project-MER

 

Bovendien hebben we  ervaring met alle standaard modellen, die volgens de huidige richtlijnen moeten worden toegepast in respectievelijk Vlaanderen en Nederland. Door het gebruiken van deze specifieke modellen worden de rapporten en (verspreidings-)berekeningen aanvaard door de respectievelijke overheden.

 

Door onze expertise op vlak van bodem, (industrie)water, ecologie, biodiversiteit, vergunningen en MER-coördinatie en onze integrale samenwerking over de verschillende domeinen heen, kan Witteveen+Bos je bijstaan in het opmaken van het volledige plan- of project-MER. Specifiek wat de discipline lucht en geur betreft is het vernieuwde Richtlijnensysteem lucht de leidraad.

 

Meer informatie:

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht