Constructiemanagement

Witteveen+Bos heeft veel ervaring in de beheersing van bouwkosten van complexe projecten. Dat begint al vanaf de vroegste planfase, zodat binnen het beschikbare budget de maximale waarde kan worden gevonden. Wij werken met nauwkeurige kostendatabases gebaseerd op jarenlange ervaring van de ontwikkeling van internationale bouwkosten. Altijd vanuit een Life Cycle Costing benadering. En altijd voorzien van een CO2 raming. Zodat we nog tijdens het ontwerpproces middels Value Engineering sturen op oplossingen die over de hele levenscyclus kosteneffectief en duurzaam zijn.

Projectmanagement
Naast kostenmanagement zijn wij zeer ervaren in het projectmanagement van complexe projecten zoals de Noord/Zuidlijn in Amsterdam of de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Onze methodieken op dit gebied zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerd onderzoek, dat mede door onszelf is uitgevoerd.

Real-time inzicht
Door informatiestromen als klanteisen, systeemeisen, kosten, planning, risico's en fasering aan elkaar te koppelen geven wij real time inzicht in het verloop van een project in relatie tot de randvoorwaarden van kosten, tijd, kwaliteit en klanttevredenheid. Dit verkleint de foutkans en maakt verificatie en validatie gemakkelijker. Ook informatiemanagement hebben wij in diverse grote projecten in binnen- en buitenland succesvol toegepast.

Aanbesteding
Witteveen+Bos heeft uitgebreide ervaring met het aanbesteden van diverse projecten: in uiteenlopende contractvormen, van bestekken tot D&C- en DBFM-contracten en volgens Nederlandse, maar ook internationale standaarden als FIDIC. Wij voeren voor onze opdrachtgevers contractbeheersing uit op diverse projecten, zoals bijvoorbeeld bij de Noord/Zuidmetrolijn in Amsterdam.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Leonie Koops

Leonie Koops

Sectorhoofd Infrastructuur en mobiliteit