Ontwerp- en technisch management

Projectdoelen halen met structuren en tools

We werken vaak aan complexe ontwerpen. Om deze tot een succes te maken, is veelal een integrale aanpak nodig. Het gaat niet alleen om het ontwerp, maar ook over de weg er naar toe en natuurlijk de realisatie ervan. Met effectief ontwerpmanagement worden risico’s en bottlenecks in techniek en planning tijdig gesignaleerd. Dat voorkomt vertragingen en onnodige kosten.

Onze opdrachtgevers zetten ons graag in voor het ontwerpmanagement van complexe integrale infrastructuurprojecten en utiliteitsbouwprojecten. Technologieën als BIM, parametrisch ontwerpen, parametrisch integraal construeren, VR/AR en digital twins maken het virtueel ontwerpen van infraobjecten mogelijk.

Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is een verzameling van werkwijzen voor het expliciet, gestructureerd, integraal en het op beheerste wijze ontwikkelen en beheersen van projecten. Het combineert tools op het gebied van project-, informatie-, ontwerp- en kwaliteitsmanagement.

Witteveen+Bos kan dit doen zowel aan de kant van de opdrachtgever (vraagspecificatie) als van de opdrachtnemer (detailontwerp en projectbeheersing). Met SE verzorgen wij onder andere functionele specificaties, boomstructuren (objectenbomen, activiteitenbomen) en verificaties en keuringen.

Onze systems engineers dragen eraan bij dat raakvlakken binnen het project goed op elkaar zijn afgestemd, afspraken met de stakeholders worden nagekomen, (duurzaamheids)doelstellingen in het project worden gehaald en dat de meest geschikte aannemer voor de realisatie van het project wordt gecontracteerd.

Building Information Management

Als voorbeeld van een ontwerptool benoemen we BIM, een afkorting voor meerdere, verwante begrippen, zoals: Bouw(werk) Informatie Model, Building Information Model of Building Information Modelling, maar de M kan ook voor Management staan.

BIM is een methodiek waarin alle ontwerpvoorwaarden van een bouwproject digitaal worden vastgelegd. Het faciliteert real-time gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen van een bouwproject.

Het proces wordt op een gestructureerde wijze ingericht, waarbij digitale bouwmodellen worden opgebouwd en gedeeld tussen de verschillende projectpartners. Met deze informatie wordt ontworpen en de uitvoering van het project kan geheel virtueel worden voorbereid nog vóór de eerste schop de grond in gaat.

Meer informatie?

<>