Gebiedsontwikkeling Duyfrak

Het gebied van Duyfrak, dat vroeger werd gebruikt voor de glastuinbouw, is omgevormd tot een nieuwe woonwijk. Het masterplan omvatte de bouw van 800 woningen en de ontwikkeling van infrastructuur om de nieuwe functie van het gebied te ondersteunen.

Duurzame urbanisatie

Het vroegere glastuinbouwgebied is met veel gevoel voor duurzaamheid omgevormd tot woonomgeving. De gemeente Katwijk heeft het raamwerk voor duurzame ontwikkeling geïmplementeerd in het totale engineering- en bouwproces. Het gebruik van duurzame materialen en een innovatieve methode voor de voorbereiding van de woonlocatie heeft geleid tot een hoogstaand voorbeeld van duurzame urbanisatie.

Integraal ontwerp

Witteveen+Bos heeft voor Duyfrak een geïntegreerde ontwerpplanning ontwikkeld. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor contractprocedures, milieueffectbeoordeling en de bouwvoorbereidingen van het gebied.

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>