Veiligheid

Veiligheid is een steeds belangrijker thema. De aandacht van overheden, bedrijven en burgers voor de risico’s in onze samenleving neemt toe. Voortdurende aanscherping van wet- en regelgeving voor veiligheid zorgt voor veel activiteit bij gemeenten en bedrijven. 

Bij Witteveen+Bos hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van:

  • Industriële veiligheid
  • Bouwveiligheid 
  • Externe veiligheid/omgevingsveiligheid 
  • Veiligheid bij waterbehandeling
  • Veiligheid bij gevaarlijke stoffen
  • Explosieveiligheid
  • Verkeersveiligheid 
  • Spoorveiligheid 
  • Hoogwaterveiligheid 
  • Fire safety engineering 

 

Onze kracht is dat we de hele range van veiligheid apart beheersen. Door middel van onze multidisciplinaire samenwerking zijn wij in staat deze verschillende veiligheidsaspecten gezamenlijk en integraal verwerken in één veilig ontwerp en daarmee te zorgen voor een integraal veilige ontwikkeling.

Deel deze pagina

Onze projecten

Collega Jan over tunnelveiligheid Noord/Zuid-lijn

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving