Veiligheid

Naar een integraal veilig ontwerp of advies

Snel veranderende risico’s in een steeds complexer speelveld stellen zowel overheden als industrie voor aanzienlijke veiligheidsuitdagingen in hun streven naar een gezonde en veilige werk- en leefomgeving. Hierdoor is de benadering vanuit verschillende invalshoeken zoals gezondheid, ecologie en milieu, economie en maatschappij essentieel bij het opstellen van een integraal veiligheidsadvies, beleid of ontwerp.

Veiligheid in onze projecten en werkzaamheden

Veiligheid is ook een basisvoorwaarde in onze werkzaamheden en projecten. Het heeft hierdoor een prominente rol in al onze producten en diensten. Wij streven voortdurend naar een gezonde en veilige (werk)omgeving. Daarom hechten wij veel waarde aan de relatie tussen veiligheid en gezondheid, het voorkomen van milieuschade en het bevorderen van een proactieve veiligheidscultuur. Met onze projecten willen we bijdragen aan een veiligere maatschappij.

Onze visie op veiligheid is dat ongevallen, incidenten, gezondheids-, materiële- en milieuschade moeten worden voorkomen. Wij willen dat onze medewerkers en samenwerkingspartners veilig kunnen werken en dat onze producten en ontwerpen van optimale Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)-kwaliteit zijn. Wij zien veiligheid niet alleen als een verplichting, maar ook als een kans om onze omgeving en gemeenschappen te beschermen en te versterken.

Breed palet

Bij Witteveen+Bos begrijpen we de complexiteit van veiligheidsuitdagingen en hebben we een veelzijdige expertise ontwikkeld die zich uitstrekt over verschillende domeinen. Door verschillende invalshoeken te combineren bij een probleemanalyse ontstaat een totaalbeeld van de complexe situaties in de werk- en leefomgeving.

Onze expertise omvat onder andere bouwveiligheid, externe veiligheid, verkeersveiligheid, machineveiligheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid, hoogwaterbescherming, compliance en HSE, industriële veiligheid en zelfs cyber security. Dit stelt ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van een project of organisatie.

Veiligheidsdomeinen

Of het nu gaat om bouwen, transport, industrie of technologie, we begeleiden en adviseren opdrachtgevers bij het creëren van veilige omgevingen en het voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

Dit doen we zodat er veilig en gezond kan worden gewerkt tijdens de realisatie-, gebruiks-, beheer-, onderhouds- en sloopfase, maar ook dat onze ontwerpen veilig zijn voor gebruikers en de omgeving. Daarvoor hebben we de nodige expertise en ervaring in huis op de diverse veiligheidsdomeinen.

Omdat wij veiligheid integraal beschouwen, dekken we een breed palet aan domeinen af:

 • Bouwveiligheid
 • Externe veiligheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Verkeersveiligheid
 • Machineveiligheid
 • Constructieve veiligheid
 • Brandveiligheid
 • Cyber security
 • Hoogwaterbescherming
 • Compliance en HSE
 • Industriële veiligheid

We kunnen deze domeinen in een multidisciplinair samenwerkingsverband naadloos met elkaar verbinden. Vervolgens vertalen we onze bevindingen naar een integraal veilig ontwerp of advies. Daarnaast adviseren we onze klanten (waaronder overheden, aannemers en de industrie) ook op gebied van een proactieve veiligheidscultuur en een systematische beheersing van veiligheidsrisico’s.

Meer informatie?

<>
<>