Witteveen+Bos voert inspectie van kunstwerken uit voor Brussels Airport Company

Om de veiligheid op en rondom de site van Brussels Airport te garanderen, is het essentieel om inzicht te verwerven in de onderhoudstoestand van enkele bestaande kunstwerken op de airside, alsook landside. In die optiek heeft deze organisatie een bestek in de markt gezet om de inspectie en bijbehorende controlewaterpassing ervan in goede banen te leiden.

Veiligheidsrisico’s in kaart

Aanvankelijk leverde Witteveen+Bos advies omtrent de staat van o.a. tunnels, viaducten, een parkeergarage en busstation. In België is het immers (nog) niet standaard de algemene toestand ervan tussentijds te inspecteren, evalueren en bij te houden.

Aan de hand van een ”A-inspectie” - volgens de dienstorder LI 93/50 “Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken” en de CBI 2012, inclusief waterpassing - kregen we inzicht in de toestand en stabiliteit van deze kunstwerken.

Daarnaast maakten we een diagnose van de betonconstructie in de twee tunnels. De insteek van dit onderzoek: lekkage, alsook mogelijke corrosie van de wapening in kaart brengen. Dit doen we op basis van een levensduuranalyse volgens de CUR-aanbeveling 121: 2018. Daarnaast voerden we tevens een visuele inspectie uit van de wegverharding. Dit volgens de OCW Meetmethode MN 89/15” en dit specifiek op en rond de terreinen van Brussels Airport.

De output van dergelijk onderzoek bundelde Witteveen+Bos in een aanbestedingsdossier met bijhorend advies. Aan de hand van het inzicht in de risico’s en de impact ervan op de levensduur van deze kunstwerken kreeg Brussels Airport Company alle tools in handen om een concrete beheer-en onderhoudsstrategie op te stellen. Met de resultaten van de betondiagnose en het aanbestedingsdossier kan het bedrijf een partij zoeken die de werkzaamheden uitvoert.

Inspectie veiligheidsportieken overstijgt basiscontract

Bovenop het basiscontract, vertrouwde Brussels Airport Company ons extra opdrachten toe. Hierdoor werken we intussen geregeld op projectbasis voor deze grote organisatie en inspecteerden we recentelijk 18 stalen portieken, waarop signalisatie en bewegwijzering is bevestigd.

In dit traject voerde ons team van experten een inspectie onder handbereik uit van de staalconstructie en de boutverbindingen en nam het ook hun betonnen funderingen onder de loep. Corrosie en/of instabiliteit kan immers leiden tot onveilige situaties on-site.

Gestaafd advies

Witteveen+Bos is expert binnen het vakgebied assetmanagement, inspecties en restlevensduur. Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze klant, baseerden we ons advies op onderstaande pijlers:

  • Een grondige analyse van de technische plannen op de site
  • Het definiëren van diverse uitgangspunten om controles te kunnen doorvoeren tijdens de uitvoering van de inspectie en de onderzoeken
  • Het bepalen van de risico’s per kunstwerk
  • Opleveren van minutieuze schetsen van de probleemzones

Met deze informatie geven we Brussels Airport Company de nodige inzichten in eventuele gebreken. Hiermee kan het bedrijf de onderhoudsdienst gericht aansturen om de situatie on-site doortastend aan te pakken en te optimaliseren.

Heb je vragen over dit project? Of kan het expertise van onze medewerkers op dergelijke domein bijdragen aan het behalen van jouw veiligheidsdoelstellingen? Aarzel niet ons te contacteren.

Meer weten?

<>