Geluid en trillingen

Op het gebied van geluid en trillingen heeft Witteveen+Bos heeft een uitstekende reputatie. Naast bewezen expertise binnen de diverse vakgebieden komt ons succes voort uit onze multidisciplinaire projectaanpak. Specialisten uit verschillende werkvelden zorgen samen voor oplossingen van een complexe problemen.

Geluid van industrie en infrastructuur kan grote impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving. Al jarenlang doen wij onderzoek naar en adviseren wij over diverse typen geluid en geluidhinder. Onze specialisten beschikken over specifieke kennis van infralawaai, industrielawaai, trillingen en laag frequent geluid, trillingen langs het spoor, bouwlawaai, ruimte akoestiek en windturbinelawaai. Gecombineerd met geluidmetingen en rekenmodellen brengen wij de (verwachte) akoestische situatie van een project en de effecten van eventuele geluidreducerende maatregelen in beeld. Hierbij werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. Onze adviezen maken vaak deel uit van integrale projecten als vergunningsaanvragen, milieueffectrapportages en ruimtelijke plannen. 

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving