Hoogspanningstechniek

Hoogspanningstechniek is momenteel actueel als onderdeel van de energietransitie. Witteveen+Bos combineert jarenlange kennis van hoogspanningstechniek met een multidisciplinaire aanpak. Samen met onze collega-experts op het gebied van energietransitie, elektrotechniek en hernieuwbare energie zijn we continu scherp op nieuwe en duurzame ontwikkelingen. Zo komen we tot de beste oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Hoogspanningsspecialisten van Witteveen+Bos werken onder meer aan actuele vraagstukken als:

 • Ontwerpen van nieuwe hoogspanningsstations / uitbreidingen van bestaande stations, vooral in kader van de energietransitie
 • Ontwerpen van kabeltracés voor hoogspanningsinstallaties
 • Uitvoeringsontwerpen voor onderhoud en renovatie van hoogspanningsstations, zowel primair als secundair

 

 • Advies over onder meer:
  • EMC-beïnvloeding, aarding en magneetveldberekeningen
  • Scenario- en haalbaarheidsstudies
  • Load balancing

 

 • Contractvorming en aanbestedingsbegeleiding (onder andere UAV-GC)

Onze projecten