De toekomst is circulair!

De circulaire ambities voor een duurzame en klimaatneutrale economie en samenleving zijn zowel bij bedrijven, industrie als overheden huizenhoog. Dit vergt een andere kijk op ontwerp en productie bij veel van onze klanten. Het combineert innovatie en duurzaamheid en heeft als doel de herbruikbaarheid te maximaliseren en de milieubelasting ervan te minimaliseren. Witteveen+Bos adviseert en ondersteunt bedrijven en overheden bij een transitieaanpak naar een circulaire economie. Hieronder vind je een overzicht en uitleg van probleemgebieden waar de productmarktcombinatie circular and biobases solutions klanten op adviseert:

  • circulaire strategie en beleid;
  • impactanalyse en monitoring van circulaire stromen en maatregelen;
  • circulair conceptontwikkeling en ontwerpen van infrastructuur, gebouwen en installaties;
  • waste2value: afvalinzameling, scheiding- en recycling en upcycling (grondstoffenterugwinning);
  • biobased oplossingen voor industrie en lokale overheden;
  • industriële symbiose; onderzoek en realisatie;
  • digitale tools en producten CE/biobased, zoals +CircularDesignTool®, Materialenpaspoort, BiobasedAtlas® .

     

Hoe we werken

Het duurzame ontwerpprincipe ‘Circulair ontwerp' is onze drijfveer. Wij maken ontwerpkeuzes voor de huidige en toekomstige levenscycli van bouwwerken, installatie en systemen en het sluiten van ketens door in het ontwerp gebruiksmiddelen, materialen, restproducten en afval- en reststromen te benutten als circulaire grondstof. 

 

We werken op basis van onze duurzame ontwerpprincipes aan de gehele transitieroute van strategie naar maatregelen en oplossingen van uw circulaire ambities

Witteveen+Bos; circulaire adviseurs en ingenieurs

 We bedenken, ontwikkelen, ontwerpen en engineeren de circulaire integrale duurzame toekomst van uw organisatie, installaties en systemen. We werken op basis van de Duurzame ontwerpprincipes aan de gehele transitieroute van strategie naar maatregelen en oplossingen van uw circulaire ambities voor een duurzame en klimaatneutrale economie en samenleving. Ambities van onze opdrachtgever vertalen we naar strategieën, visies en principes en via innovaties komen we met slimme oplossingen die we intern of samen met partners en klanten ontwikkelen en tot realisatie brengen. Dit doen we vanuit een combinatie van meer dan 70 jaar ervaring en ontwerpkennis met installaties, water-, biomassa- en rest-afvalsystemen, gebouwen en infrastructuur en de nieuwste digitale technologie zoals parametrisch ontwerp, AI, VR, data-crunching, webbased mapping en monitoring.

 

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Freek Kramer

Freek Kramer

PMC-leider Circular and Biobased Solutions