• Haalbaarheidsstudies voor havenontwikkeling

  • Ontwerp haveninfrastructuur zoals steigers en kademuren

  • Ontwerp vaarwegen en toegangskanalen

Havens en scheepvaartwegen

Binnen het vakgebied havens en scheepvaartwegen leveren we strategische adviezen, masterplannen, financiële en (vervoer-)economische haalbaarheidsstudies voor havenontwikkeling. Daarnaast voeren wij directievoering en toezicht uit. Wij ontwerpen de infrastructuur in zee- en voor binnenvaartterminals zoals bijvoorbeeld kademuren en steigers. Daarnaast analyseren we nautische aspecten voor scheepvaartwegen, en onderzoeken we het binnen- en zeevaartverkeer in verband met onder meer ligplaatsbezetting, prognoses, veiligheid en handhaving. We zijn gespecialiseerd in ship mooring analyses. 

Het netwerk van Witteveen+Bos bevindt zich binnen alle Nederlandse havens en onder internationale havenautoriteiten, aannemers, en olie- en gasbedrijven en containerterminal operaties. Wij adviseren internationale financieringsinstellingen, overheden en private partijen wereldwijd. Wij nemen deel in PIANC-besturen en commissies, CUR-commissies en CEDA. We zijn verbonden aan leerstoelen van de TU Delft.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Gert Hamoen

Gert Hamoen

PMC-leider Havenconstructies en ontwerp