Africa Wood Grow: gezonde ecologie als vliegwiel voor duurzame economie

Van een geërodeerd land naar een groenrijk biodivers gebied. Africa Wood Grow maakt al 12 jaar het verschil in Kenia door bomen te planten. Witteveen+Bos heeft samen met H+N+S een gebied- en landschapsvisie opgesteld om de stichting te helpen nog meer impact te maken voor mens en natuur.

Africa Wood Grow is het initiatief van de Nederlander Roeland Lelieveld en zijn Keniaanse compagnon Daniel Muvali. In een gebied van 50 km2 is de erosie inmiddels een halt toegeroepen. De stichting is actief in het zuiden van Kenia, in de provincie Kitui County, westelijk van de Tiva rivier.

In dit deel van Kenia heerst een aride klimaat. Op een korte periode met hevige regenval (300 - 700 mm per jaar) volgen vrijwel altijd lange perioden van droogte. Om een duurzame transitie te bereiken wordt nadrukkelijk samengewerkt met de lokale boeren en hun families.

De boeren hielden zich de laatste decennia vooral bezig met geitenhouderij, jagen en verzamelen en regen afhankelijke landbouw. De mensen zijn sterk afhankelijk van de diensten die het landschap hen te bieden heeft. Door het gebruik en de groei van de bevolking was het landschap sterk aan degradatie onderhevig. Overbegrazing en kappen van hout voor houtskool putte de vegetatie verder uit, waardoor de seizoensrivieren vrij spel kregen en de erosie letterlijk in een stroomversnelling belandde.

 

Nieuw economisch perspectief

Africa Wood Grow heeft de verdroging en erosie een halt toe kunnen roepen in dit gebied door bomen te planten en de boeren een nieuw economisch perspectief te bieden. De groei van bomen vermindert de erosie en verrijkt de grond, waardoor ook andere gewassen kunnen groeien. 150 families hebben hun land beschikbaar gesteld waardoor inheemse bomen nu het jaar rond de bodem bedekt houden met vegetatie.

Dit stelt de boeren in staat om zowel op korte als lange termijn inkomsten te genereren. De bomen brengen op de lange termijn inkomsten door houtverkoop. De grond tussen de bomen kan de boer gebruiken om seizoensgewassen te planten, zoals mais, bonen maar ook papaja en bananen. Dit bewijst dat een gezonde ecologie het vliegwiel kan zijn voor duurzame economische cashflow.

Schaalvergroting via gebied- en landschapsvisie

Om Africa Wood Grow (AWG) te helpen de impact te vergroten, is door Witteveen+Bos en H+N+S een visiedocument opgesteld. Binnen Witteveen+Bos is dit vanuit de MVO-gedachte onbezoldigd opgepakt door het expertiseteam Landschapsarchitectuur, Stedenbouw en Architectuur.

De basis wordt gevormd door een gebied- en landschapsvisie, aangevuld met onder meer een plan van aanpak en keuzemodellen. Vanuit deze structuur is door Africa Wood Grow  eenvoudiger te bepalen waar de ecologische winst te behalen is, welke acties zorgen voor meer veerkracht en welvaart in het gebied. De concrete antwoorden helpen bij het verkrijgen van financiering, zodat AWG meer boeren aan de transitie mee kunnen laten doen.

Een team van vooraanstaande experts heeft bovendien advies gegeven vanuit een breder perspectief. Als lid van de expertpoule brachten Jacobiene Ritsema (social and environmental impact assessments), Herman Mondeel (watermanagement) en Guus Kruitwagen (ecologie) namens Witteveen+Bos hun specifieke ervaringen op het Afrikaanse continent in en stelden hun netwerk beschikbaar voor Africa Wood Grow.

Meer informatie & doneren? www.africawoodgrow.org

Deel dit artikel

Het project in kerncijfers

 • 50 km2 bosgebied ontwikkeld
 • 150 deelnemende boeren + families
 • 5 operationele voorbeeld boerderijen (42 hectare bij elkaar)
 • 1-2 kwekerijen
 • 7.000+ mensen in regio
 • 80.000 bomen in groei

Doelen voor 2030

 • 600 km2 bosgebied ontwikkeld
 • 800 boeren
 • 7 operationele voorbeeld boerderijen
 • 2-3 kwekerijen
 • 22.000 mensen in regio

Toename biodiversiteit

In 12 jaar is door het planten van bomen en extensief gebruik van het landschap zichtbar meer ruimte voor biodiversiteit:

 • Kikkers (indicatie voor voldoende humiditeit)
 • Kevers
 • Vlinders
 • Wandelende takken
 • Amfibieën
 • Vogels
 • Apen
 • Padden

Contact

Harro Wieringa

Groepsleider Stedenbouw
Witteveen+Bos medewerker Herman Mondeel

Herman Mondeel

PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie