• Onderzoek naar 3D-betonprinten voor betaalbare huisvesting 

  • Witteveen+Bos werkt aan het in kaart brengen van grond- en afvalstoffen en het onderzoeken van alternatieve duurzame betonmengsels 

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Haalbaarheidsstudie huisvesting langs the Great Green Wall in Afrika

Vanwege onze uitgebreide kennis op het gebied van duurzame en innovatieve bouwmethodes zoals 3D-betonprinten (3DCP) is Witteveen+Bos medio 2021 door UNODC gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar onder andere 3DCP als bouwmethode voor betaalbare huisvesting langs The Great Green Wall in Afrika.

UNODC is van plan om als pilot 500 betaalbare woningen (40-70 m²) te bouwen voor de werknemers betrokken bij de aanleg van The Great Green Wall. De woningen kunnen daarna door de lokale bevolking gebruikt worden. UNODC, het bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding, werkt nauw samen met de private sector om betaalbare huisvesting in Afrika te realiseren. 3D-betonprinten is daarbij aangemerkt als een van de interessante  technologieën voor duurzame, innovatieve en kostenefficiënte bouw: het is inmiddels op grotere schaal beschikbaar en meerdere bedrijven werken aan 3DCP-technologie en -projecten. De eerste stap was daarom om de haalbaarheid te onderzoeken van het gebruik van 3DCP als bouwmethode voor dit project, vergeleken met vier andere potentiële innovatieve bouwmethoden.

Voor elke bouwmethode is de haalbaarheid op het gebied van materialen, arbeid, technieken en kosten geanalyseerd. Daarnaast is ingegaan op wat er nodig is aan infrastructuur voor een autonoom dorp met betrekking tot drinkwater, energie en afvalwater. Er zijn richtlijnen gegeven voor het selecteren van een locatie, zoals de oppervlakte van de ontwikkeling, topografische beperkingen en mogelijke regio’s in Afrika. Uit de studie bleek dat 3DCP een interessante techniek is voor het ontwikkelen van betaalbare woningen. Zowel met betrekking tot duurzaamheid als betaalbaarheid volgde ook het belang van de ontwikkeling van printmaterialen op basis van lokale grond- en afvalstoffen.

Momenteel werkt Witteveen+Bos aan het in kaart brengen van deze grond- en afvalstoffen en het onderzoeken van alternatieve duurzame betonmengsels in samenwerking met kennisinstellingen en lokale partners.

Deel dit artikel