Gepubliceerd op 21 mei 2021

Witteveen+Bos formuleert belofte voor biodiversiteit

Witteveen+Bos draagt bij aan Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit met ‘pledge’

De biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit, ook in Nederland. Witteveen+Bos heeft de ambitie om zoveel mogelijk bij te dragen aan het ombuigen van deze negatieve ontwikkeling. Daarom formuleerden we hierover een belofte (pledge) als bijdrage aan de Nederlandse actieagenda ten behoeve van de Biodiversiteitstop in Kunming in China (11-24 oktober, 2021). Wil je weten wat de toezeggingen van Witteveen+Bos zijn? Lees dan verder.

Marcel Klinge [senior adviseur ecologie]  van Witteveen+Bos vertelt: ‘De achteruitgang van onze biodiversiteit, het verdwijnen van talloze plant- en diersoorten, is op zichzelf al een drama. De laatste 40 jaar zijn we maar liefst 60% van alle in het wild levende populaties planten en dieren kwijtgeraakt. Maar we hebben het feitelijk over een veel grotere, ook economische en humanitaire crisis. We zijn namelijk op heel veel manieren afhankelijk van onze biodiversiteit. Schoon water, schone lucht, vruchtbare bodems, bestuiving van gewassen, een leefbaar klimaat: het hangt direct of indirect allemaal samen met biodiversiteit, met de toestand van onze ecosystemen. Verlies aan biodiversiteit is dus een bedreiging voor de gehele mensheid’, aldus Klinge.

Herstel gaat niet vanzelf en is een grote wereldwijde uitdaging. Daarom is het belangrijk dat overheid, bedrijfsleven, ondernemers en particulieren en burgers dit gezamenlijk aanpakken. Marcel vertelt: ‘Witteveen+Bos is als ingenieursbureau in een geweldige positie om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Alles wat wij doen in onze projecten aan water, bodem, atmosfeer, alle infrastructuur waaraan we werken in landelijk en stedelijk gebied, dat alles heeft een grote invloed op de biodiversiteit. En dat betekent dus ook dat we er in al onze adviezen en ontwerpen aan kunnen werken om de biodiversiteit te verbeteren. We moeten biodiversiteit een onderdeel maken van alles wat we doen, van de planfase tot en met de realisatiefase van onze projecten moeten we dit gaan integreren. Samen met onze klanten en de vele partners waar we mee samenwerken!’

Werk maken van biodiversiteit door de DOPS

‘We maken bij al onze ontwerpen tegenwoordig gebruik van duurzame ontwerpprincipes, gebaseerd op de sustainable development goals van de VN’, vertelt Klinge. ‘Eén van de ontwerpprincipes betreft ‘Ontwerpen met de Natuur’, dit houdt in dat we in al onze ontwerpen zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke processen om onze ontwerpen te versterken en de biodiversiteit te verbeteren. De pledge formuleren en publiceren was voor ons ook niet moeilijk, we zijn hier al langer mee bezig en laten dat graag zien. We zijn blij om te zien dat veel bedrijven en andere organisaties ook een pledge formuleren en werk gaan maken van biodiversiteit. We moeten dit echt met z’n allen doen’.

Eigen bedrijfsvoering

Ook in de eigen bedrijfsvoering kijkt Witteveen+Bos steeds scherper naar kansen om natuurherstel en biodiversiteit te stimuleren. Zo hebben een aantal kantoorgebouwen toepassingen zoals nestkasten en is er recentelijk een grote groene daktuin met inheemse planten aangelegd bij ons hoofdkantoor in Deventer.

Pledge en de biodiversiteitstop

In oktober 2021 vindt de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats. Het IUCN (National Committee of The Netherlands) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werken gezamenlijk aan een de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit, om de doelen voor 2030 van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) te behalen. In het kader hiervan worden Nederlandse organisaties opgeroepen om hieraan bij te dragen door een zogeheten ‘pledge’ (belofte of toezegging) te doen. Ook Witteveen+Bos, waar biodiversiteit een speerpunt is, heeft een pledge gedaan. De pledges van Nederlandse organisaties vormen samen de actieagenda, die de Nederlandse delegatie meeneemt naar de Biodiversiteitstop in Kunming.