Gepubliceerd op 15 oktober 2020

Partnerschap zet Nederlands watererfgoed op de kaart

Witteveen+Bos en COUP zijn een partnerschap aangegaan om waterschappen te helpen met de transitie van ‘oude’ objecten naar iconische visitekaartjes van het waterverhaal. Waterschappen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor onze waterveiligheid en het beheer van de waterpeilen. De laatste jaren is het vertellen, delen en uitdragen van alles wat een waterschap doet ook steeds belangrijker geworden.

COUP en Witteveen+Bos zien tal van kansen om het waterverhaal op een aansprekende en creatieve manier te vertellen aan de hand van het watererfgoed.

Dragers van historie
De corebusiness van waterschappen is al lang ongewijzigd. Het zijn organisaties met een duidelijke focus: ze houden onze voeten droog. Vanuit een rijk verleden zijn de waterschappen echter ook eigenaar van veel oude objecten. Denk aan de poldermolens, gemalen en dijken die een onmisbaar onderdeel zijn van het landschap. Ze vertellen een eigen verhaal en zijn dragers van historie, identiteit en onderdeel van ons collectieve geheugen. 

Versnellen
Met hun samenwerking hopen Witteveen+Bos en COUP  de transitie te versnellen van historisch objecten naar iconische visitekaartjes van het waterschap. Dit doen we door inhoudelijke kennis van het watererfgoed direct te koppelen met kennis en kunde van herontwikkeling van erfgoed.

Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is de inventarisatie en waardering van watererfgoed die Witteveen+Bos vorig jaar uitvoerde voor het waterschap Noorderzijlvest. Daarvoor zijn ruim 150 sluizen, gemalen, bruggen en kanalen geïnventariseerd en gewaardeerd. Hierbij is ook archeologisch en landschappelijk erfgoed geïnventariseerd en geïnspecteerd. Ook voor COUP is watererfgoed niet nieuw. In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben zij een pilot watererfgoed uitgevoerd. Deze pilot geeft concrete invulling aan de ambitie van het waterschap om het cultuurhistorisch erfgoed duurzaam in stand te houden en in te zetten om het ‘waterverhaal’ nog beter onder de aandacht te brengen.

Meer informatie: Aanpak watererfgoed, van oud object naar iconisch visitekaartje

Deel dit artikel