Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Inventarisatie cultuurhistorie

Nederland kent een lange geschiedenis van interactie met water en tal van cultuurhistorische objecten die daaraan gerelateerd zijn. Dit geldt ook voor het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest in het noorden van Drenthe en Groningen.

Omdat de waarde van veel van deze cultuurhistorische objecten onbekend is, hebben het waterschap Noorderzijlvest en Witteveen+Bos een uitgebreide inventarisatie en waardering van het waterschapserfgoed uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn ruim 150 sluizen, gemalen, bruggen en kanalen geïnventariseerd en gewaardeerd. Hierbij is ook archeologisch en groen erfgoed geïnventariseerd en geïnspecteerd.

Alle objecten zijn gewaardeerd in termen van hun inhoudelijke-, fysieke- en beleefde kwaliteit. De inhoudelijke kwaliteit van een object bepaalt in hoeverre het object in stand gehouden moet  worden. De fysieke kwaliteit bepaalt de instandhoudingkosten en de beleefde kwaliteit vormt de basis voor de (belevings-)baten van instandhouding. Om de kennis van het erfgoed in bezit van het waterschap toepassingsgericht te kunnen gebruiken, heeft Witteveen+Bos de resultaten zowel in een rapportage als in een GIS-kaart geleverd.

+ arjan.conijn@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina