Gepubliceerd op 14 juni 2021

Co-engineering bij renovatie en PACAS-installatie rwzi Oijen

Waterschap Aa en Maas heeft de hulp van Witteveen+Bos ingeschakeld voor de renovatie van de rwzi Oijen. Witteveen+Bos heeft het definitief ontwerp gemaakt en de bestekken voor de aanbestedingen opgesteld. Waterschap Aa en Maas heeft ervoor gekozen om door middel van een PACAS-installatie medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Voor deze grootschalige renovatie is gekozen voor een bijzondere samenwerking door middel van co-engineering.

Samen renoveren

De rioolwaterzuivering in Oijen is in 1975 gebouwd en wordt de komende jaren vrijwel volledig  gerenoveerd. Hierdoor zal het afvalwater nog schoner de zuivering verlaten. Medewerkers van Waterschap Aa en Maas en Witteveen+Bos hebben verschillende disciplineteams gevormd  die nauw samenwerken. Hierdoor worden de verschillende ontwerpaspecten integraal benaderd. Dat heeft als voordeel dat zaken als onderhoudbaarheid en bedrijfsvoering een prominentere plek in het ontwerpproces krijgen. Werktuigbouwkundig ingenieur Wouter Nijboer van Witteveen+Bos: ‘Door samen te engineeren verbreed je je inzichten en creëer je tegelijkertijd draagkracht voor complexe oplossingen.’

Een nieuwe zuiveringsstap

Een belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een extra stap om ook medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Hiervoor wordt in 2022 een full-scale PACAS-installatie gerealiseerd. Met de renovatie en de PACAS-installatie wordt het zuiveringsproces zodanig verbeterd dat dit een positief effect zal hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit en dus ook op de ecologie van dit watersysteem. Dit zal de komende jaren intensief gemonitord worden met een uitgebreid onderzoeksprogramma. Karin Bertens Zorzano, technoloog afvalwater bij Waterschap Aa en Maas: ‘Als technoloog vind ik het geweldig dat wij met medicijnrestenverwijdering aan de slag gaan, en zo bijdragen aan een beter milieu. Ik ben er heel trots op.’ 

Wat is PACAS?

PACAS is de afkorting voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge, oftewel actief poederkool dat gedoseerd wordt in het actiefslibsysteem van een rioolwaterzuivering. Poederkool heeft een zeer fijne structuur en een groot oppervlak waaraan medicijnresten kunnen binden en uit het water verwijderd worden. 

Waarom de PACAS?

Medicijnresten komen na gebruik voor een deel via het riool in het oppervlaktewater terecht. Deze stoffen vormen een risico voor het watermilieu. Dat is de reden dat medicijnresten bij de waterschappen, ook bij Waterschap Aa en Maas, de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt. Voor waterschap Aa en Maas is deze stap van belang voor de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. Met name bescherming van de ecologie én de Maas als drinkwaterbron zijn hierin essentieel. Hoewel een deel van de microverontreinigingen met het bestaande biologisch zuiveringsproces verwijderd wordt, blijkt dit niet voldoende te zijn. Hierdoor is een aanvullende stap in het zuiveringsproces nodig om verdergaande verwijdering te realiseren.

Co-engineering van de PACAS- installatie

Ook bij het engineering van de PACAS-installatie hebben verschillende engineering subgroepen met elkaar samengewerkt. Zo heeft de discipline werktuigbouw bijvoorbeeld samen met beheer gekeken naar onderhoudbaarheid en bedrijfsvoering en hebben veiligheidsspecialisten van beide partijen zich gebogen over de procesveiligheid.

Meer informatie?