• Door opwaarderen van gas tot groengas wordt minder energie verspild en minder COgeëmitteerd

  • De nieuwe installatie kan 14,7 miljoen Nm³ biogas per jaar verwerken

Ontwerp en aanbesteding groen gas rwzi Amsterdam-West

Waternet bouwt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie op het terrein van de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied van Amsterdam (rwzi Amsterdam-West). Groengas is geschikt om aan het aardgasnet te leveren, maar is ook te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto’s. Dit draagt bij aan de transitie van Waternet om van fossiele brandstoffen af te komen en realisatie van de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2020.

Witteveen+Bos heeft Waternet ondersteund met het voorbereiden van de contractdocumenten, bij het begeleiden van de aanbesteding en bij het toetsen van het ontwerp van de combinatie DMT  OrangeGas. Het contract omvat ontwerp, bouw, onderhoud, beheer en afzet van het groengas. Ook ondersteunen we Waternet bij de realisatiebegeleiding en bij het opstarten van de installatie. De nieuwe groengasinstallatie op de rwzi Amsterdam-West vervangt de bestaande warmtekrachtkoppelinginstallatie uit 2006.

Opwaardering voor CO2-reductie

De bouw van de groengasinstallatie is in het tweede kwartaal van 2020 gestart en zal naar verwachting in maart 2021 in bedrijf worden genomen. Met de installatie wordt het gas opgewaardeerd tot groengas en geïnjecteerd in het aardgasnet. Daarnaast wordt het vrijkomende CO₂ getransporteerd naar en aangewend in de glastuinbouw.

De nieuwe installatie zal bij een maximale biogasproductie van 14,7 miljoen Nm³ biogas per jaar circa  9,7 miljoen m³ groengas (aardgaskwaliteit) per jaar produceren en circa 5,7 miljoen bruikbaar CO2. Het waterschap levert hiermee ongeveer tien procent van het landelijke aanbod van groengas en is daarmee een van de grootste groengasproducenten van Nederland. De CO2-reductie is ca. 26.200 ton per jaar en levert daarmee 317.000 GJ per jaar aan duurzame energie op.

Deel dit artikel