Gepubliceerd op 22 april 2021

27 april 2021: Consumptiestop in Nederland vanaf Koningsdag

27 april, onze nationale oranje feestdag: Koningsdag. Dit jaar zal 27 april echter geheel anders zijn dan andere jaren. En dat komt niet doordat vanaf 28 april versoepelingen van COVID-19 maatregelen aangekondigd zijn. Nee, vanaf 27 april zal Nederland alle consumptie noodgedwongen moeten stoppen. 27 april is namelijk voor Nederland de datum dat wij onze Overshoot Day bereikt hebben, de dag dat we in Nederland meer geconsumeerd hebben (grondstoffen, gewassen, energie en andere natuurlijke bronnen) dan ons deel van de wereld per jaar kan produceren en regenereren.

Dit betekent in feite een complete stilstand van Nederland: geen drinkwaterlevering, nog maar een kwart van de elektriciteitslevering (het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit anno 2021 in Nederland), geen gas. Vervoer per auto of OV is niet meer mogelijk; want er is onvoldoende duurzame brandstof en energie. Supermarkten sluiten geheel, want geen voedsel; behalve misschien een klein deel vanuit duurzame circulaire veeteelt en precisielandbouw, en deze kunnen beter direct bij de boer opgehaald worden. We mogen dan misschien weer meer naar buiten en bijéénkomen, maar restaurants en cafés kunnen alleen nog als ontmoetingsplaatsen fungeren. Voor wat wel kan zal fors betaald moeten worden want de vraag zal enorm zijn en het aanbod zeer beperkt. Interessant om vast te stellen hoe snel daar een nieuwe werkelijkheid met een circulaire economie op in kan spelen.

Geen drinkwaterlevering, nog maar een kwart van de elektriciteitslevering en geen gas. Vervoer per auto of OV is niet mogelijk; want er is onvoldoende duurzame brandstof en supermarkten sluiten hun deuren.

Dat een duurzame maatschappij en inrichting van Nederland belangrijk is voor het voortbestaan van ons en onze kinderen en generaties na hen, realiseren wij ons maar al te goed. Daarom werken wij, als Witteveen+Bos, met en voor duurzame ontwerpprincipes om binnen alle projecten duurzame oplossingen in te brengen en zo negatieve impact op de wereld (uitputting van grondstoffen) te minimaliseren en onze impact op een duurzame maatschappij te maximaliseren. Integrale duurzaamheid is - naast realiseerbaarheid en betaalbaarheid - een belangrijke doelstelling van onze projecten die wij met onze partners en voor onze klanten voorbereiden en realiseren. Onze impact meten we met de SDG Impact Tool en de Maatschappelijke Waarde Tool.

Hoe wij dat doen en hoe wij bijdragen aan een duurzamere wereld waarin energietransitie en een circulaire economie voor ons leidend zijn, laten wij zien in de blogreeks 'Een duurzame wereld met Witteveen+Bos'. Wij willen u inspireren en motiveren om samen met ons de wereld stap voor stap een stukje beter te maken. Dit doen wij o.a. met een reeks blogs waarin we nader ingaan op de impact die wij met onze projecten hebben bereikt. We volgen daarin thematisch 4 transitiepaden en hanteren onze 7 duurzame ontwerpprincipes:

  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Klimaatadaptatie (inclusief watertransitie)
  • Biodiversiteitstransitie


Op deze manier willen we samen werken aan een toekomst waarin we Koningsdag op 27 april en zelfs Oudjaarsdag verantwoord kunnen vieren. Doet u met ons mee?

Kijk hier voor meer informatie over hoe wij werken of Overshoot Day

 


Arjen van Nieuwenhuijzen – R&D en Innovatie circulaire en biobased oplossingen Witteveen+Bos / IndustryPI Circular Urban Resources AMS Institute. Met bijna 25 jaar werkzaam te zijn in onderzoek, ontwikkeling en ontwerp van het sluiten van water- slib en grondstofketens heb ik ervaren dat integrale duurzaamheid de sleutel is tot een toekomstbestendige wereld en samenleving. Circulaire oplossingen spelen daar een grote rol in. Gedreven vanuit enthousiasme voor mijn vak als waterexpert werk ik heel graag samen met anderen aan de planning en realisatie van deze oplossingen. Dat doe ik privé ook door thuis mijn hemelwatersysteem aan te passen om onze tuin natuurvriendelijk en verantwoord te irrigeren. Met de bijen- en vlindertuin om de hoek, creëren wij allerlei habitats voor flora en fauna om zo divers en duurzaam mogelijk van de tuin in harmonie tot de omgeving te kunnen genieten. Samen de wereld stap voor stap een beetje beter maken; thuis, in Nederland maar vooral ook internationaal. Daar krijg ik energie van.

 

Eveline Buter – Directeur Witteveen+Bos. Sinds 2002 ben ik als civiel ingenieur bezig met de duurzaamheid van gebiedsontwikkelingen en infrastructuur. Voor menig plan heb ik doorgerekend en beoordeeld wat en hoe maatregelen en ingrepen iets toevoegen aan ons natuurlijke, sociale en economische kapitaal. Tijdens de 8 jaar die ik heb gewerkt in ontwikkelingslanden heb ik van dichtbij meegemaakt hoe ingrijpend en vergaand de gevolgen kunnen zijn van niet-duurzame ingrepen. Daarnaast heb ik ervaren hoe complex en moeizaam processen verlopen om de meest duurzame oplossingen gedragen en uitgevoerd te krijgen. Iedere keer gaat het erom in hoeverre je zelf over de grenzen van je vakgebied durft te kijken en je verantwoordelijkheid durft te nemen. Hier daag ik collega’s, partners en klanten tot uit.

Deel deze blog