Maatschappelijke impact meten

Witteveen+Bos wil een bijdrage leveren aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) om te komen tot een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld in 2030. In allerlei aspecten van ons werk kunnen we een verschil maken door de meest impactvolle projecten te doen en door de beste variant te bedenken met de meest positieve maatschappelijke impact.

Om te kunnen sturen in welke projecten we de grootste bijdrage kunnen leveren, hebben we op basis van de MKBA-methodiek twee tools ontwikkeld waarmee we de impact van onze projecten kunnen meten. Deze tools zijn afgelopen jaren ontwikkeld en getest en in 2021 willen we beide tools breed introduceren binnen Witteveen+Bos en meer projecten gaan beoordelen. Op termijn kunnen we ook onze KPI’s op dit bedrijfsdoel uitbreiden.

Impact met de SDG Impact Tool

In 2019 ontwikkelden we de SDG Impact Tool, voor toepassing in ontwikkelingslanden (landen van de OESO DAC-landenlijst).

De projecten in ontwikkelingslanden die we in 2020 hebben afgerond, zijn beoordeeld met de SDG Impact Tool. De meeste van deze projecten vonden plaats in Indonesië. In totaal hebben we negen ontwerpopdrachten beoordeeld en twee haalbaarheidsstudies. Uit onze analyse blijkt dat onze kwalitatieve impact over 2020 vooral ligt op SDG4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG8 (Waardig werk) en SDG12 (Verantwoorde consumptie en productie). Daarnaast zien we een positieve impact op CO2-uitstoot (SDG13: Klimaatactie).

De beoordeelde projecten hebben ook negatieve effecten. De ontsluiting van een eiland met een nieuw wegennet leidt er bijvoorbeeld toe dat 11.000 inwoners van het gebied overlast kunnen gaan ervaren door het geluid van het gemotoriseerde verkeer.

Bij de ontwikkeling van een commercieel gebied in de Indonesische stad Manado zijn er ook positieve en negatieve effecten. De positieve impact is dat mensen toegang krijgen tot schoon water, werk en bescherming tegen extremen in het klimaat. De negatieve impact is dat een deel van een kust- en bosgebied wordt aangetast door de ontwikkeling.

Impact op mensen - 11 projecten

Impact met de Maatschappelijke Waarde Tool

In 2020 hebben we op basis van dezelfde methodiek een tool ontwikkeld voor niet-ontwikkelingslanden: de Maatschappelijke Waarde Tool (MWT). Met deze tool hebben we als pilot over 2020 een beperkt aantal projecten (23) achteraf beoordeeld. De ambitie is om uiteindelijk de maatschappelijke waarde en de bijdrage aan de SDG’s van ons gehele projectportfolio inzichtelijk te maken.

Het verschil tussen de tools zit in het vertrekpunt. Bij een drinkwaterproject in ontwikkelingslanden brengen we bijvoorbeeld het aantal mensen dat toegang heeft gekregen tot schoon drinkwater in kaart. In niet-ontwikkelingslanden gaan we er vanuit dat mensen al toegang hebben tot schoon drinkwater. Daarom kijken we in de MWT naar andere water-indicatoren, zoals de afname van watergebruik of de afname van grondwaterwinning in het projectgebied.

Impact op mens en omgeving - 23 projecten

In onze methode maken we onderscheid tussen het type project waar we aan werkten. Deze projecten zijn vervolgens zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd. Ook zijn er zaken die we zouden willen meten, maar wat onvoldoende mogelijk is op dit moment.
 

LEES MEER OVER DEZE METHODIEK